Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ: Hội nghị công chức, người lao động năm 2023

11/01/2023

Sáng ngày 09/01/2023, tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đề ra năm 2022, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2023.
 
 
 
Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phạm Hiền – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chi cục trưởng phụ trách và toàn thể công chức và người lao động thuộc Chi cục. Hội nghị đã nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch gồm 03 đại biểu: ông Nguyễn Phạm Hiền – Phó Bí thư Chi bộ – Phó Chi cục trưởng phụ trách; ông Trần Văn Tân - Phó Chi cục trưởng; bà Dương Thị Kim Long – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, và thư ký gồm 01 đại biểu: bà Lê Thị Thanh Trà – Thư ký thi hành án.
 
Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã thực hiện các nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022, chương trình hoạt động năm 2023; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2022.

 
 
Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, người lao động của Chi cục đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, người lao động thuộc Chi cục, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tổ chức thi hành án dân sự, góp phần thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án được giao năm 2023.
 
Tại Hội nghị, Lãnh đạo Chi cục và Công đoàn cơ sở đã ký kết Giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2023 để tạo tiền đề, động lực thực hiện thắng lợi Kế hoạch công tác năm 2023. Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản thực hiện nhiệm vụ năm 2023, tập trung tổ chức thi hành án với tỷ lệ thi hành án xong đạt 84,50% về việc và đạt 46,70% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.
 
Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Phạm Hiền – Phó Chi cục trưởng phụ trách đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2023. 
                                                                                              Văn Tân

Các tin đã đưa ngày: