Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Tổ chức kiểm tra, sát hạch chuyển ngạch công chức năm 2022

04/01/2023

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, ngày 30/12/2022 Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức kiểm tra, sát hạch để đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Thẩm tra viên đối với 04 công chức cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn kiểm tra, sát hạch chuyển ngạch Thẩm tra viên theo quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
 

Tham dự buổi khai mạc kỳ kiểm tra sát hạch có các đồng chí Nguyễn Xuân Hồng  - Cục trưởng và các đồng chí trong Hội đồng kiểm tra sát hạch, các đồng chí trong Ban ra đề sát hạch và các đồng chí trong tổ giám sát sát hạch của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 

Đi vào buổi khai mạc, đồng chí Nguyễn Thẩn – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thành viên kiêm thư ký Hội đồng kiểm tra sát hạch công bố nội quy kiểm tra sát hạch và các Quyết định thành lập Hội đồng, Quyết định thành lập Ban ra đề, Quyết định thành lập Tổ giám sát kiểm tra đến 04 công chức dự thi nhằm quán triệt tư tưởng, tinh thần của các công chức trước khi kiểm tra sát hạch.
Phát biểu chỉ đạo kỳ kiểm tra, sát hạch đồng chí Nguyễn Xuân Hồng – Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra sát hạch ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu của các công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ để đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Mong muốn các đồng chí công chức dự thi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, mong các công chức tự tin bình tĩnh trước kì thi.
Đi vào phần kiểm tra sát hạch, Hội đồng đã thực hiện các bước kiểm tra sát hạch theo đúng các nội dung kế hoạch đề ra và đúng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp về kiểm tra chuyển ngạch công chức sang ngạch Thẩm tra viên.
Hội đồng kiểm tra, sát hạch căn cứ vào kết quả sát hạch sẽ đề nghị Cục trưởng đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm c
ông chức vào ngạch Thẩm tra viên nếu đảm bảo đạt các điều kiện theo quy định./.
Hiền Linh

Các tin đã đưa ngày: