Sign In

Đại hội Hội Luật gia tỉnh Bình Định lần thứ VI nhiệm kỳ 2016 - 2021

05/12/2016

Đại hội Hội Luật gia tỉnh Bình Định lần thứ VI nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
           Với tinh thần “Phát huy vai trò của Hội Luật gia Đoàn kết, Chủ động, Sáng tạo, Phát triển góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định”, Hội luật gia tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra trong hai ngày 01 và 02 tháng 12 năm 2016 tại thành phố Quy Nhơn.

          Đồng chí Lê Anh Tuyến, Phó tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam và các đồng chí Lãnh đạo tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội. 

           Sau khi đánh giá kết quả hoạt động của Hội  khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016, Đại hội xác định trong nhiệm kỳ tới, Hội Luật gia tỉnh Bình Định sẽ tập trung vào những nhiệm vụ cơ bản, đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên luật gia; Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển hội viên ở các cấp Hội; Chủ động trong  công tác tham gia xây dựng pháp luật, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; Chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Tăng cường công tác Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý; Tham gia phối hợp giải quyết  khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật; Tham gia hỗ trợ công tác hoà giải tại cơ sở; Tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính; Tham gia công tác đối ngoại nhân dân; Tham gia các hoạt động phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng; Tham gia một số hoạt động khác.

 

Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bình Định khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

 

          Đại biểu Chi hội Luật gia tỉnh Bình Định được bầu vào Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh cùng với 29 Đại biểu khác. Đại hội đã bầu đồng chí Đặng Thành Thái làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiến Dũng

 

Các tin đã đưa ngày: