Sign In

Bình Định: Nhiều giải pháp được đề ra để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2024

04/05/2024

Bước vào năm 2024, Bình Định là một trong những địa phương có những khó khăn, thách thức nhất định, số lượng án phát sinh mới tăng cao, trong đó có nhiều vụ việc lớn, phức tạp, khó thi hành; số lượng biên chế công chức giảm so với các năm trước đây. Trước tình hình đó, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) đã tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND tỉnh; kịp thời kiện toàn, sắp xếp công tác tổ chức cán bộ; xây dựng, đề ra các chương trình, kế hoạch, giải pháp để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để tổ chức thi hành án đạt hiệu quả cao.
 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã thụ lý, giải quyết là 8.026 việc, tăng 652 việc (tăng 8,84%); trong đó: số có điều kiện thi hành là 6.006 việc (chiếm 75,16%); đã thi hành xong 3.338 việc, đạt tỷ lệ 55,58%, tăng 159 việc (tăng 5%) và giảm 3,09% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền giải quyết là 3.610.928.552.000 đồng, tăng 458.955.855.000 đồng (tăng 14,56%); số có điều kiện thi hành là 1.751.622.369.000 đồng (chiếm 49,01%); đã thi hành xong 353.740.490.000 đồng, đạt tỷ lệ 20,20%, tăng 139.197.808.000 đồng (tăng 64,88%) và tăng 3,25% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2023. So với kết quả chung trong 6 tháng đầu năm của toàn quốc, thì kết quả THADS của tỉnh về việc cao hơn 3%, về tiền thi hành xong tương đương về tỷ lệ.

Nhiều địa phương trong tỉnh có số án thụ lý thi hành lớn nhưng kết quả THADS về tỷ lệ đạt cao hơn bình quân chung của tỉnh và của toàn quốc, như: Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn, tổng số phải thi hành 1.948 việc/1.249 tỷ 670 triệu 813 nghìn đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là: 1.559 việc/755 tỷ 513 triệu 819 nghìn đồng; đã thi hành xong 984 việc/195 tỷ 826 triệu 968 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 63,12% về việc và 25,92% về tiền trên số có điều kiện. Chi cục THADS huyện Tây Sơn, đã thụ lý thi hành 606 việc/53 tỷ 141 triệu 642 nghìn đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 509 việc/29 tỷ 650 triệu 323 nghìn đồng; đã thi hành xong 318 việc/12 tỷ 635 triệu 341 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 62,48% về việc và 42,61% về tiền trên số có điều kiện. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều Chi cục THADS kết quả thi hành án còn thấp so với bình quân chung của tỉnh, như: Chi cục THADS huyện Hoài Ân, Tuy Phước, Phù Cát và Phù Mỹ.

Tại Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm được tổ chức mới đây, bên cạnh những giải pháp chung được đề ra tại hội nghị, căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị, nhiều Chi cục THADS đã đưa ra nhiều giải pháp mới để tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm, trong đó nhiều giải pháp nhằm tập trung tháo gỡ những nút thắt, những điểm nghẽn mà trong những tháng đầu năm chưa xử lý được để tăng tốc, nâng cao kết quả thi hành án, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Theo ông Nguyễn Trọng Tài, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn, để nâng cao hiệu quả trong công tác thời gian đến, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2024, chúng tôi tiếp tục rà soát lại những tồn tại, hạn chế, những thiếu sót thông qua hoạt động tự kiểm tra vừa qua để chỉ đạo từng công chức sớm khắc phục, tránh lặp lại những sai sót trong thời gian đến; sửa đổi, bổ sung các qui chế, kế hoạch để triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền được giao; tập trung rà soát án, nhất là các án có điều kiện thi hành, án chỉ có 01 người phải thi hành án nhưng có nhiều người được thi hành án để có kế hoạch tổ chức THADS dứt điểm, tổ chức cưỡng chế các vụ việc có đủ điều kiện.

Còn ông Doãn Trung Hoằng, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục THADS huyện Hoài Ân, trong thời gian tới để nâng cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, chúng tôi tiếp tục rà soát, phân loại án, nhất là án có  điều kiện trên 01 năm chưa thi hành, xây dựng kế hoạch từng vụ việc để tổ chức thi hành, trong đó tập trung cưỡng chế thi hành những vụ việc lớn, những vụ việc buộc khai thác cây trồng để giao đất rừng, những vụ việc buộc thực hiện hành vi để tăng tỷ lệ giải quyết án trong những tháng còn lại của năm.

Đối với Chi cục THADS huyện Tuy Phước, ông Trần Duy Tân, Phó Chi cục trưởng phụ trách cho rằng, thời gian đến chúng tôi tiếp tục tăng cường xác minh, phân loại án, xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành; rà soát án để lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm THA; xây dựng kế hoạch để tổ chức cưỡng chế các vụ việc liên quan đến tài sản thế chấp các tổ chức tín dụng; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự để chỉ đạo giải quyết các vụ việc có khó khăn vướng mắc; phối hợp UBND xã, thị trấn thành lập các tổ công tác để động viên, giáo dục, thuyết phục thực hiện nghĩa vụ thi hành án, phấn đấu giải quyết cơ bản những vụ việc có điều kiện thi hành, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2024.
                                                                                Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: