Sign In

Bình Định: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm sát công tác Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính

07/05/2024

Ngày 06 tháng 5 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức công bố quyết định kiểm sát hoạt đông thi hành án dân sự (THADS). Đây là công việc thường xuyên hàng năm theo kế hoạch năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Trung Thuận, Phó Viện trưởng làm Trường đoàn cùng Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của Phòng Kiểm sát THADS, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
 

Nội dung kiểm sát: Về kết quả công tác THADS, công tác theo dõi thi hành án hành chính năm 2024; các vụ việc thi hành án tồn đọng kéo dài, khó thi hành, việc lập và cập nhật hồ sơ, sổ sách về THADS; công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, việc thanh toán tiền thi hành án; việc ra quyết định thi hành án, xác minh phân loại việc có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành án; trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, trong đợt này Viện kiểm sát nhân dân tỉnh còn kiểm sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị đối với một số vụ việc đã có ý kiến, nhất là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, vi phạm đã chỉ ra trong đợt kiểm sát năm 2023. Thời gian kiểm sát 30 ngày làm việc, kể từ ngày 06/5/2024. Được biết, trong năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức kiểm sát công tác THADS tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh và phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, kiểm sát 02 Chi cục THADS, gồm Chi cục THADS thành phố Quy Nhơn và Chi cục THADS huyện Phù Mỹ.
 
                                                                                  Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: