Sign In

Lớp bồi dưỡng của Học viện Tư pháp: Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm tại Bình Định

18/05/2024

Mới đây, Học viện Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm, kỹ năng quản trị nội bộ, truyền thông và xử lý tình huống cấp thiết trong công tác thi hành án dân sự (THADS) cho Chi Cục trưởng Chi cục THADS và tương đương (lớp thứ nămtại tỉnh Bình Định từ ngày 14/5/2024 đến ngày 17/5/2024. Trong thời gian học, các học viên đã nghiên cứu 04 chuyên đề: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm và phân công công việc hiệu quả; Kỹ năng quản trị nội bộ, đánh giá, tạo động lực làm việc; Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với lãnh đạo, cấp ủy địa phương và phối hợp với các cơ quan trên địa bàn và Kỹ năng truyền thông và xử lý tình huống khẩn cấp trong công tác thi hành án dân sự. Đây là những kỹ năng rất quan trọng, phù hợp với yêu cầu, tính chất công việc, nhất là hoạt động lãnh đạo, quản lý trong công tác thi hành án dân sự, giúp cho học viên vận dụng vào trong thực tiễn công tác THADS tại địa phươngTheo chương trình, lớp đã dành thời gian 01 buổi đi thực tế tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định để các học viên học tập, trao đổi kinh nghiệm qua thực tiễn công tác thi hành án dân sự địa phương
 

 

Tại đây, đại diện lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bình Định đã báo cáo những kết quả thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trong năm 2022, 2023 và 7 tháng năm 2024, trong đó nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS. Trong năm 2022 và 2023, mặc dù địa phương vẫn còn nhiều khó khăn nhất định, như lượng án tăng cả về việc và tiền, biên chế hàng năm ngành tinh giản, nhưng Hệ thống THADS tỉnh đã bám sát chỉ đạo của ngành, địa phương, kịp thời triển khai, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS được Tổng cục THADS giao. Công tác theo dõi thi hành án hành chính được quan tâm đôn đốc và thực hiện theo đúng qui định. Công tác kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn nghiệp vụ luôn thực hiện nghiêm túc, hàng năm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn đạt 100%, không để tồn chuyền kỳ sau, không để phát sinh phức tạp, điểm nóng; chú trọng cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ trong diện quy hoạch, nhằm hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện ngạch công chức và chức danh qui hoạch. Công tác lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm, phân công công việc phù hợp, đúng với khả năng, sở trường, nên đã phát huy hiệu quả. Cục THADS tỉnh đã xây dựng và thực hiện thường xuyên, hiệu quả mối quan hệ giữa lãnh đạo Cục với cấp ủy và chính quyền địa phương; phối hợp với các cơ quan trên địa bàn công tác THADS trong công tác THADSCông tác truyền thông nói chung và truyền thông trong công tác THADS luôn được Cục THADS tỉnh luôn chú trọng thực hiện; đã ban hành Kế hoạch truyền thông trong công tác thi hành án dân sự và đã triển khai thực hiện trong toàn Hệ thống THADS của tỉnh.


 

Theo lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bình Định, để phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian đến, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tiếp tục đề ra các giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, trong đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự; phân công, xác định đầy đủ vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối làm việc. Chủ động phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, tích cực tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc thi hành án dân sự trọng điểm, phức tạp, kéo dài trên địa bànTập trung rà soát, xây dựng kế hoạch để tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt là các vụ việc có giá trị thi hành lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế; các vụ việc liên quan đến tổ chức, tín dụng có giá trị lớnGiải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc có vi phạm, thiếu sót trong tổ chức thi hành án.Theo dõi đầy đủ, kịp thời các vụ việc THAHC trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hướng mạnh về cơ sởThực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, các chế độ chính sách; chú trọng công tác truyền thông trong lĩnh vực THADS; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác nghiệp vụ THADS.  
 


 

Sau khi nghe lãnh đạo Cục THADS tỉnh Bình Định báo cáo những kết quả, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác THADS của tỉnh thời gian qua, các học viên đã tập trung đi sâu trao đổi nhằm làm rõ thêm một số kinh nghiệm, nhất là những kinh nghiệm hay, những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Trong đó, nhiều học viên quan tâm, muốn chia sẻ nhiều hơn kinh nghiệm trong công tác phối hợp liên ngành về thi hành án dân sự, nhất là phối hợp giữa ngành Thi hành án án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp tại tỉnh Bình Định; kết quả phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 2 cấp, nhất là cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai, xây dựng, đô thị và đặc biệt là chính quyền địa phương UBND xã trong công tác phối hợp xác minh, thông báo, cưỡng chế, áp dụng biện pháp đảm bảo trong thi hành án dân sự.

Văn phòng Cục 

 

Các tin đã đưa ngày: