Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2018

02/05/2018

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2018
Chiều ngày 27/4/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Hải - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận; Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục và Kế toán trưởng Ngân sách và Nghiệp vụ của Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Nam - Phó cục trưởng trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018; Theo báo cáo, trong 06 tháng đầu năm 2018, Cục Thi hành án dân sự đã bám sát Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 đã được phê duyệt, chỉ đạo, đôn đốc, áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2018 đạt kết quả cao so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, kết quả thi hành án về việc: tổng số thụ lý l3.249 việc, tăng 1.080 việc (+8,84%) so với cùng kỳ; trong đó, có 10.134 việc có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 76,70%) và 3.077 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 23,30%); thi hành xong 5.176 việc, đạt tỷ lệ 51,08%, tăng 575 việc (+12,49%) và tăng 3,15% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2017. Về tiền: tổng số thụ lý là 1 ngàn 491 tỷ 802 triệu 302 nghìn đồng, tăng 177.143.603.000 đồng (+13,47%) so với cùng kỳ; trong đó, có 841.490.911.000 đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 59,95%) và 562.155.368.000 đồng chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 40,05%); thi hành xong 153.602.367.000 đồng, đạt tỷ lệ 18,25%, tăng 54.997.119.000 đồng (+55,77%) và tăng 7,36% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2017. Công tác tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt kết quả cao so với cùng kỳ, tình hình khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự không gay gắt, phức tạp, kéo dài, bức xúc. Tuy nhiên, án về việc và tiền chuyển sang năm sau vẫn còn cao, nguyên nhân là do lượng án thụ lý ngày càng tăng, tài sản kê biên bán đấu giá không có người mua, tỷ lệ Chấp hành viên hiện có còn thiếu so với chỉ tiêu được giao (61/71 chỉ tiêu); nguyên nhân chính là do “nợ xấu” của các tổ chức tín dụng, ngân hàng tăng nhanh, tài sản thế chấp có giá trị lớn nhưng sau khi kê biên bán đấu giá không thành; một số lãnh đạo Chi cục chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc giải quyết vụ việc, một số Chấp hành viên chưa tích cực trong tổ chức thi hành án.

                                                                            
Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận những việc làm được, chưa làm được, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018 về các vấn đề như: tổ chức thi hành án; kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; phân bổ, thu - chi ngân sách; việc quản lý, mua sắm, thanh lý tài sản; báo cáo theo định kỳ,...
 
 
                                                                                              
Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Hải - Cục trưởng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm và trong 06 tháng cuối năm 2018 đề nghị các Trưởng  Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) Chú trọng công tác chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự; (2) Cương quyết chỉ đạo sát sao những việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản; (3) Thực hiện tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra; Trong đó, kiểm tra ngay công tác quản lý tiền thi hành án; (4) Kiểm kê đột xuất kho vật chứng, trong đó lưu ý việc thực hiện thẻ kho theo, dán nhãn cho tang vật; (5) Chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ, bảo vệ cơ quan; Đặc biệt chú trọng công tác quản lý và bảo vệ kho vật chứng; (6) Triển khai phần mềm quản lý thi hành án; (7) Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ.
                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                    Văn phòng Cục Thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: