Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin báo chí về kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017 (25/04/2017)

Ngày 11/4/2017, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017 của đơn vị trên địa bàn.

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 (25/04/2017)

Ngày 14/4/2017, Tại Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, Cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức Sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017 của đơn vị.

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ CẦN THƠ (10/08/2016)

Ngày 28/6/2016, tại hội trường Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ
Các tin đã đưa ngày: