Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội Nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2024

06/04/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội Nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2024
          Chiều ngày 05/4/2024 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội Nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) 06 tháng đầu năm 2024 dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Thị Hạ -Cục trưởng Cục THADS. Thành phần tham dự bao gồm lãnh dạo Cục THADS, lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố, Chấp hành viên, Thư ký.
 
Sau công tác ổn định tổ chức, mở đầu Hội nghị, đồng chí Đinh Văn vị thông qua báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 06 tháng cuối năm 2024, đề cập đến tình hình quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo đối với các mặt công tác các mặt đã đạt được; hạn chế còn tồn tại; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và đề xuất, kiến nghị để giải quyết. Về kết quả công tác THADS 06 tháng đầu năm 2024: Về việc thi hành xong 1.288 việc, giảm 74 việc (tăng 5.4%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 68.44% (giảm 2.65%) so với cùng kỳ năm 2023, còn thiếu 15.21% so với chỉ tiêu Tổng cục giao; Về tiền thi hành xong là 66 tỷ 661 triệu 122 nghìn đồng, tăng 28 tỷ 958 triệu 257 nghìn đồng (91%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 50.90% (tăng 14.07%) so với cùng kỳ năm 2023, còn thiếu 4.05% so với chỉ tiêu Tổng cục giao. Nhìn chung, đến hết ngày 31/3/2024, toàn ngành THADS tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao về tiền (vượt 4.05 so với chỉ tiêu Tổng cục giao), tuy nhiên vẫn cần phải cố gắng hơn để hoàn thành các chỉ tiêu về việc. Về theo dõi THAHC: Kết quả đã theo dõi xong 02 việc, đang tiếp tục theo dõi 03 việc. Các mặt công tác khác cũng tiếp tục được quan tâm thực hiện theo đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra.
Đối với việc thực hiện công tác tự kiểm tra theo nội dung Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp, đồng chí Nông Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tự kiểm tra của các đơn vị, chỉ ra ưu, nhược điểm của từng lĩnh vực tự kiểm tra đối với các đơn vị; đồng thời nêu lên ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tự kiểm tra trên các mặt trong toàn ngành THADS, mặc dù vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện, một số đơn vị thực hiện tự kiểm tra còn hình thức, chưa tập trung, tuy nhiên kết quả đạt được tương đối khả quan, góp phần hệ thống hóa các thông tin, giảm tải và khắc phục các khuyết điểm còn tồn tại trong việc lưu trữ hồ sơ và thực hiện các nhiệm vụ THADS. Bên cạnh đó đồng chí Nông Tiến Dũng cũng hướng dẫn các đơn vị thực hiện bổ sung công tác tự kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2024.
Để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Chu Thanh Hà - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng đã nhận xét và đánh giá cơ bản kết quả đã đạt được, tuy kết quả của các đơn vị đều được nâng lên so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị vẫn còn tồn đọng các vụ việc kéo dài, khó giải quyết, số việc và tiền có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều; án tín dụng ngân hàng ảnh hưởng đến kết quả chung về việc và tiền; thông qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra phát hiện nhiều vướng mắc trong thủ tục, lưu trữ hồ sơ thi hành án. Đồng chí Chu Thanh Hà cũng nhấn mạnh công tác THADS cần thực hiện đầy đủ theo đúng trình tự, thủ tục để đảm bảo tính hiệu quả, đồng thời đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác THADS như: Tổ chức họp hội đồng Chấp hành viên thường xuyên để theo sát các vụ việc nắm bắt kịp thời những sai phạm; tập trung giải quyết các vụ việc lớn, thường xuyên kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Cục; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng có liên quan…
Tiếp theo đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng - Chủ trì Hội nghị triển khai nội dung Chương trình hành động thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2024; trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để thực hiện các chủ tiêu THADS, THAHC năm 2024. Các nhiệm vụ và giải pháp được xây dựng toàn diện trên các mặt THADS như: Triển khai thực hiện đường lối, chính sách, văn bản của Đảng, Nhà nước, cơ quan cấp trên; việc xây dựng và hoàn thiện thể chế; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý tài chính, tài sản, kho vật chứng, đầu tư công; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác phối hợp…
   
Để lắng nghe ý kiến và nắm rõ hơn tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại các đơn vị, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Cục trưởng Cục THADS đã chủ trì thảo luận, yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, đưa ra câu hỏi, các vấn đề cần giải đáp. Tại cuộc họp các thành viên tham dự đã báo cáo tình hình thực hiên công tác tự kiểm ra đến thời điểm hiện tại, án tín dụng tại đơn vị, tình hình, phương án giải quyết đối với những vụ việc trọng điểm, tồn đọng, kéo dài và đưa ra một số câu hỏi liên quan đến quy trình, thủ tục THADS, công tác tự kiểm tra, công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ bí mật nhà nước…Sau quá trình thảo luận đồng chí Đoàn Thị Hạ cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ tại Cục đã giải đáp các câu hỏi có liên quan và đề nghị các đơn vị thường xuyên hỏi ý kiến, báo cáo Cục khi giải quyết các vụ việc, công việc phức tạp, khó giải quyết.
Cũng tại Hội nghị, để khuyến khích các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng chí Đoàn Thị Hạ đã công bố Quyết định trao giấy khen cho 03 đơn vị và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quý II/2024, đồng thời trao Quyết định bổ nhiệm thẩm tra viên của Tổng cục THADS cho 05 đồng chí thuộc các đơn vị: Cục THADS, thành phố, Hòa An, Bảo Lạc, Bảo Lâm.
   
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Đoàn Thị Hạ chỉ đạo các đơn vị cần duy trì công tác kiểm tra, tự kiểm tra xuyên suốt trong năm; củng cố lại nội bộ, tập trung nghiên cứu, nắm chắc các quy định, rà soát các quy chế; chấp hành hiệu quả, nghiêm túc, nhận các khó khăn gặp phải, cần tích cực đề xuất hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hơn nữa kỷ luật kỷ cương của đơn vị; cùng cố gắng để nâng cao hiệu quả công tác THADS, THAHC trong năm 2024 để đơn vị hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chung và không ngừng nâng cao chất lượng THADS trong tương lai./.
 
Nông Thúy Quỳnh - Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: