Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn công tác kê khai tài sản

07/04/2021

Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn công tác kê khai tài sản
        Thực hiện Kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với công chức, viên chức Hệ thống Thi hành án dân sự, kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TCTHADS ngày 22/3/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Ngày 05/4/2021 Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng mời Báo cáo viên Nguyễn Thị Hồng Ân, Phó Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng triển khai tập huấn công tác kê khai tài sản thu nhập theo Nghị định 130/2020/NĐCP ngày 30/10/2020 của Chính phủ cho tất cả công chức của đơn vị.
          Báo cáo viên nêu rõ mục đích việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng được quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/NĐ-CP; phục vụ cho công tác quản lý công chức và góp phần kịp thời phát hiện tham nhũng, xử lý tham nhũng. Người có nghĩa vụ kê khai tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ với nội dung kê khai. Đồng thời, hướng dẫn công chức thực hiện kê khai và hoàn thành bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu kê khai lần đầu ban hành kèm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP.
         
         Tại hội nghị công chức trao đổi, thảo luận với Báo cáo viên để nắm rõ nội dung công việc của đơn vị, của cá nhân thực hiện kê khai tài sản. Cục Thi hành án dân sự thành phố cũng đã triển khai các quy định về minh bạch tài sản thu nhập một cách nghiêm túc, thực chất. Quán triệt việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập phải kịp thời, đúng đối tượng, đúng trình tự theo quy định./.
                                                                                                                       Mai Phương
                                                                                                                Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: