Sign In

KIỂM TRA CÔNG VỤ TẠI CHI CỤC THADS QUẬN CẨM LỆ

19/03/2024

       Nhằm đánh giá tình hình chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ tại các Chi cục THADS trực thuộc.Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của công chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước của cán bộ, công chức, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu. Ngày 12/3/2024 Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 668/QĐ-CTHADS về việc kiểm tra công vụ đối với công chức Cục THADS và các Chi cục THADS trực thuộc.
      Thực hiện Quyết định số 668/QĐ-CTHADS ngày 12/3/2024, sáng ngày 19/3/2024 Tổ kiểm tra Công vụ của Cục THADS thành phố đã  kiểm tra tại Chi cục THADS quận Cẩm Lệ, qua kiểm tra cơ bản công chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và trang phục ngành, tuy nhiên vẫn còn 02 công chức đi làm muộn.
         Việc kiểm tra Công vụ tại các cơ quan THADS thành phố để công chức, người lao động nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc về kỷ luật, kỷ cương hành chính, trang phục ngành và kịp thời chấn chỉnh những vi phạm nếu có./.
                                                                                                 Văn phòng Cục THADS thành phố

Các tin đã đưa ngày: