Sign In

Cục THADS thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn năm 2024

05/05/2024

Cục THADS thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn năm 2024
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 và Quyết định số 489/QĐ-CTHADS ngày 28/2/2024 của Cục trưởng Cục THADS thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan THADS thành phố Đà Nẵng năm 2024, ngày 04/5/2024, Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị tập huấn năm 2024 cho toàn thể công chức các cơ quan THADS thành phố Đà Nẵng.
             Tại Hội nghị tập huấn năm 2024, Cục THADS thành phố Đà Nẵng có mời 02 báo cáo viên trao đổi 02 chuyên đề:
             
            Đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, trao đổi nội dung chuyên đề “Công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.
 
           
           Đồng chí Hoàng Thế Anh, Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự trao đổi nội dung chuyên đề “Công tác xác minh, phân loại án và thống kê thi hành án dân sự theo quy định Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính”.
 
            Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng đã nhấn mạnh 02 chuyên đề được trao đổi tại Hội nghị là những nội dung vô cùng thiết thực, quan trọng với công tác chuyên môn và nhiệm vụ được giao của cơ quan THADS. Thông qua Hội nghị tập huấn, cán bộ, công chức trong ngành THADS thành phố Đà Nẵng có thể kịp thời trao đổi, thảo luận, thống nhất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp, nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
 
             
             Đồng thời, đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo bước chuyển biến căn bản trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức đối với công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị và tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, cái cách hành chính để góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 
           
             Hội nghị tập huấn năm 2024 của Cục THADS thành phố Đà Nẵng diễn ra trong 01 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự nhiệt tình, tâm huyết, báo cáo sinh động của 02 đồng chí báo cáo viên là Đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng và Đồng chí Hoàng Thế Anh, Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ 3, Tổng cục Thi hành án dân sự. Đồng thời, toàn thể cán bộ, công chức các cơ quan THADS thành phố Đà Nẵng cũng đã nghiêm túc, cầu thị trong quá trình hội nghị tập huấn, tích cực nghiên cứu, trao đổi để áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024.

                                                                                                                                         Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin đã đưa ngày: