Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp chủ động tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022

18/10/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp chủ động tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022
Để kịp thời đánh giá kết quả công tác năm 2021, chủ động triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2022, sáng ngày 15/10/2021 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp (THADS) đã tổ chức Hội nghị giao ban toàn tỉnh về công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục và lãnh đạo các Chi cục THADS huyện, thành phố. Ông Vũ Quang Hiện, Cục trưởng Cục THADS chủ trì Hội nghị.
 
Tại Hội nghị, ông Bùi Văn Khanh - Phó Cục trưởng đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021. Đặc biệt là đánh giá kết quả thực hiện 09 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 05/QĐ-CTHADS ngày 06/01/2021 của Cục THADS (triển khai thực hiện Quyết định số 1069/QĐ-TCTHADS ngày 23/12/2020 của Tổng cục THADS về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021). Theo đó, trong năm 2021 bên cạnh các yếu tố thuận lợi thì công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự tác động, ảnh hưởng tiêu cực do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài dẫn đến suốt hơn 03 tháng cuối năm nghiệp vụ 2021 toàn tỉnh Đồng Tháp phải thực hiện giãn cách xã hội, các cơ quan THADS không thể thực hiện các hoạt động tác nghiệp ngoài thực địa, không thể tiếp xúc, làm việc được với đương sự... Nhưng với sự cố gắng vượt khó, quyết tâm, đồng lòng của toàn thể công chức, người lao động, sự chủ động thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm và sự linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ nên các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, có 09/12 Chi cục và toàn tỉnh thực hiện vượt cả 02 chỉ tiêu quan trọng về việc và về tiền. 
Tuy nhiên, bên cạnh thì công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: mặc dù toàn tỉnh thi hành vượt các chỉ tiêu về việc, về tiền, nhưng một số đơn vị trực thuộc có tỉ lệ thi hành chưa đạt theo chỉ tiêu được giao; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc chưa thực sự quyết liệt, thiếu sâu sát, chủ động dẫn đến còn nhiều vụ việc có điều kiện thi hành nhưng tổ chức thi hành chậm; việc tổ chức thi hành án của Chấp hành viên vẫn còn thiếu sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là khâu thẩm định giá và bán đấu giá tài sản dẫn đến việc đương sự khiếu nại, tố cáo...
Tại Hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến thảo luận xung quanh công tác nghiệp vụ, tổ chức, tài chính, kiểm tra...  nhằm trao đổi, phân tích, tìm hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua; giải đáp, chia sẽ những kinh nghiệm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Vũ Quang Hiện - Cục trưởng Cục THADS đánh giá, trong năm 2021 các cơ quan THADS gặp quá nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ ngay từ đầu năm, lãnh đạo Cục và các Chi cục đã bám sát kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS để xây dựng kế hoạch của Cục THADS, Chi cục và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành ngay từ những tháng đầu năm. Đồng thời, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân, Tổng cục THADS và sự phối hợp tốt của các ban ngành hữu quan, cùng với sự đồng lòng cố gắng, quyết tâm vượt khó của công chức, người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh nên mới đạt được kết quả tốt như vậy. Thay mặt lãnh đạo Cục, ông Vũ Quang Hiện ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân đã thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đề nghị toàn thể công chức, người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy các ưu điểm đã đạt được trong năm 2021, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, ông Vũ Quang Hiện nhấn mạnh, do tình hình dịch bệnh còn diễn biến rất phức tạp, vì vậy trong khi chờ Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao chỉ tiêu nhiệm vụ, trước mắt các cơ quan THADS trong tỉnh chủ động triển khai, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Cục THADS tạm giao tại Quyết định số 343/QĐ-CTHADS ngày 12/10/2021. Theo đó:
- Ra quyết định thi hành án đúng quy định của pháp luật đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực.
- Bảo đảm xác minh điều kiện thi hành án, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc thi hành án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ, đúng quy định danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án và các thông tin liên quan đến lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản lên Cổng, Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự, Cổng thông tin điện tử bán đấu giá tài sản; đăng tải đầy đủ thông tin về Thi hành án hành chính theo quy định.
- Nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 81,50% về việc và trên 40,10% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.
- Tiếp tục thi hành có hiệu quả các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương theo dõi, đảm bảo tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đạt trên 60%. Kết quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng ngân hàng, các khoản thu cho ngân sách nhà nước bảo đảm đạt tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền cao hơn năm 2021.
- Thực hiện theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định đã có quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án.
- Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS, nhất là các vi phạm trong kê biên, thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án; giảm đến mức thấp nhất các vụ việc liên quan đến trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính và các vụ việc đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản. Tập trung giải quyết dứt điểm theo quy định các vụ việc bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính mới phát sinh trong hoạt động THADS.
- Trả lời bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục 100% và đúng thời hạn ít nhất 95% số văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Chấp hành viên và các Chi cục.
- Thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng quy định của pháp luật; giải quyết xong ít nhất 97% số đơn thư khiếu nại, tố cáo; tích cực tham gia, phối hợp giải quyết cơ bản những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai việc khuyến khích thực hiện thu án phí vào ngân sách nhà nước không dùng tiền mặt trên toàn Hệ thống (khi có triển khai chính thức); tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức thi hành án dân sự./.

Các tin đã đưa ngày: