Sign In

BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP THỰC HIỆN VIỆC GIÁM SÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2021

08/11/2021

BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP THỰC HIỆN VIỆC GIÁM SÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2021
Sáng ngày 05/11/2021, Đoàn công tác của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân Tỉnh do ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn, đến giám sát kết quả hoạt động của Cục Thi hành án dân sự năm 2021. Tham dự buổi giám sát có ông Kiều Thế Lâm - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Cục trưởng Cục THADS Vũ Quang Hiện, Phó Cục trưởng Bùi Văn Khanh và Thủ trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS.
Tại buổi giám sát, Phó Cục trưởng Bùi Văn Khanh đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả hoạt động THADS năm 2021 trên địa bàn tỉnh và kết quả thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát. Theo đó, trong năm 2021 bên cạnh các yếu tố thuận lợi thì công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự tác động, ảnh hưởng tiêu cực do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, phải thực hiện giãn cách xã hội gần 03 tháng cuối năm nghiệp vụ 2021 nên các cơ quan THADS không thể thực hiện các hoạt động tác nghiệp ngoài thực địa, không thể tiếp xúc, làm việc được với đương sự... Nhưng với sự cố gắng, quyết tâm, đồng lòng của toàn thể công chức, người lao động, sự chủ động thực hiện nhiệm vụ  nên các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, có 09/12 Chi cục và toàn tỉnh thực hiện vượt cả 02 chỉ tiêu quan trọng về việc và về tiền. Đối với 02 loại vụ việc mà Hội đồng nhân dân Tỉnh quan tâm (vụ việc có điều kiện thi hành án thụ lý từ ngày 01/7/2015 trở về trước và vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý từ năm 2018 trở về trước đến nay chưa thi hành xong), Cục THADS đã thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề từng vụ việc cụ thể (Đoàn kiểm tra có mời đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh tham dự), kết quả: số vụ việc thụ lý từ ngày 01/7/2015 trở về trước giải quyết còn 41 việc (theo danh sách khi kiểm tra là 128 việc), số vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý từ năm 2018 trở về trước giải quyết còn 54 việc (theo danh sách khi kiểm tra là 129 việc) chưa giải quyết xong. Đoàn kiểm tra đã ban hành kết luận yêu cầu các Chi cục và Phòng nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án phải xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình cụ thể để giải quyết dứt điểm các vụ việc này trong năm 2021 (trừ trường hợp có lý do khách quan).
Tuy nhiên, bên cạnh thì công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 cũng còn một số tồn tại, hạn chế, như: mặc dù toàn tỉnh thi hành vượt các chỉ tiêu về việc, về tiền, nhưng một số đơn vị trực thuộc có tỉ lệ thi hành chưa đạt theo chỉ tiêu được giao; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc chưa thực sự quyết liệt, thiếu sâu sát, chủ động dẫn đến còn nhiều vụ việc có điều kiện thi hành nhưng tổ chức thi hành chậm; các vụ việc có điều kiện thi hành án thụ lý từ ngày 01/7/2015 trở về trước và vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý từ năm 2018 trở về trước do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh nên khả năng không thể giải quyết dứt điểm trong năm 2021...
Tại phần thảo luận, các thành viên Đoàn giám sát đã có nhiều ý kiến về kết quả đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế của các cơ quan THADS. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng có nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ, thông tin về kết quả khảo sát trực tiếp ở một số Chi cục THADS trong tỉnh, các ngành có liên quan cũng có nhiều ý kiến về công tác phối hợp...
Giải trình các ý kiến thảo luận, lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Cục THADS đã trả lời, thông tin, làm rõ đầy đủ các nội dung mà Đoàn giám sát quan tâm, đặt câu hỏi. Đồng thời, lãnh đạo Cục THADS cũng kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn giám sát quan tâm, hỗ trợ trang thiết bị chuyên dụng để Cục THADS bảo quản vật chứng là ma túy số lượng lớn, nhằm không để thất thoát, mất hoặc hư hỏng; kiến nghị Đoàn giám sát đề nghị ngành Tòa án phối hợp sớm giải quyết các vụ việc phân chia, tranh chấp tài sản phải thi hành án, tài sản chung của hộ gia đình theo quy định tại Điều 74, Điều 75 Luật Thi hành án dân sự...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh Nguyễn Hữu Đức ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà ngành THADS trên địa bàn tỉnh đạt được trong năm 2021, đặt biệt là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, phải thực hiện giãn cách trong thời gian dài nhưng toàn ngành đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đây cũng là một trong những đơn vị dẫn đầu về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong khối các cơ quan tư pháp trên đại bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh thì công tác THADS cũng còn một số tồn tại, khó khăn, hạn chế mà ngành đã báo cáo cũng như ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát nêu. Do vậy, trong thời gian tới đề nghị Cục THADS cần phát huy các ưu điểm đạt được, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế; tích cực, chủ động hơn nữa, nỗ lực giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án thụ lý từ ngày 01/7/2015 trở về trước và vụ việc liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thụ lý từ năm 2018 trở về trước trong năm 2022; tạo điều kiện thuận lợi cho công chức ngành được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ để hỗ trợ trong công tác; có kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành thích ứng với dịch bệnh trong từng thời điểm, từng tình huống cụ thể; đề nghị Cục THADS xây dựng kế hoạch chi tiết và có tờ trình về việc đề nghị hỗ trợ trang thiết bị để bảo quản vật chứng quan trọng, đặc biệt là ma túy số lượng lớn, để Ban Pháp chế tổng hợp trình Hội đồng nhân dân cho ý kiến...
Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: