Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023

07/04/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2023
Sáng ngày 07/4/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2023.
Đồng chí Vũ Quang Hiện - Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phó cục trưởng Bùi Văn Khanh, Trần Công Bằng và các đồng chí lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo báo cáo của Cục THADS: Xác định nhiệm vụ THADS năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục với nhiều thuận lợi, khó khăn và thử thách đan xen. Trong 6 tháng đầu năm 2023, nhằm đảm bảo tính liên tục trong việc triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục, Cục đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2023; ban hành các quyết định, kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện công tác năm 2023, triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác, đưa ra nhiều giải pháp mang tính sáng tạo, đột phá trong công tác THADS, theo dõi THAHC; định kỳ hàng tháng, quý tổ chức đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ; từ đó tiếp tục có chỉ đạo, giải pháp giúp các đơn vị trực thuộc thi hành án đạt kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, Cục đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và địa phương về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đội ngũ công chức, người lao động cơ quan THADS đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không phát sinh trường hợp vi phạm pháp luật, bị xử lý kỷ luật.
Kết quả, 6 tháng đầu năm 2023: Về việc, tổng số phải thi hành là 16.871 việc, trong đó: số có điều kiện thi hành là 10.481 việc, kết quả đã thi hành xong là 6.137 việc (tăng 15 việc = 0,24% so với cùng kỳ năm 2022), đạt tỷ lệ 58,55% (giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2022). Về tiền, tổng số phải thi hành là 2.520 tỷ 760 triệu 496 nghìn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 1.248 tỷ 122 triệu 393 nghìn đồng, kết quả đã thi hành xong là 354 tỷ 835 triệu 749 nghìn đồng (tăng 68 tỷ 003 triệu 820 nghìn đồng = 23,70% so với cùng kỳ năm 2022); đạt tỷ lệ 28,43% (giảm 0,76% so với cùng kỳ năm 2022).

Về theo dõi THAHC, đã thực hiện theo dõi 04 vụ việc, kết quả theo dõi xong: 02 vụ việc, đang theo thi hành: 02 vụ việc. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết xong: 04/07 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, còn 03 đơn (01 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo); công tác tiếp công dân tiếp tục được thực hiện thường xuyên theo qui định. Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và sai phạm trong THADS. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hơn nữa trong công tác THADS.

Đồng thời, tập trung rà soát những vướng mắc, khó khăn trong công tác thi hành án để chỉ đạo tháo gỡ; đồng thời, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh để chỉ đạo phối hợp giải quyết, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài. Chỉ đạo rà soát các vụ việc thi hành án có điều kiện đã quá một năm những chưa thi hành án xong, án 2015, 2018 (theo kiến nghị của HĐND Tỉnh), án có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong trên 01 năm...
Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại, chưa có sự chuyển biến mang tính đột phá; qua công tác kiểm tra vẫn còn nhiều vi phạm; năng lực, trình độ, phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ được giao; một số đơn vị chưa xác định được những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện ở từng thời điểm, còn dàn trải công việc nên chưa có hiệu quả cao. Đồng thời, chỉ tiêu về việc, tiền được giao năm 2023 cao hơn 1,3% về việc, 6% về tiền so với năm 2022. Do đó, các cơ quan THADS trong tỉnh cần phải cố gắng, nỗ lực rất lớn trên tất cả các lĩnh vực thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hội nghị được nghe nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự đánh giá về các mặt thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cũng nhưng đề ra nhiều giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại nhằm đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao của năm 2023.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Hiện - Cục trưởng ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được của cơ quan, đơn vị đã thực hiện đạt và vượt về tiến độ thi hành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện chưa đảm bảo tiến độ cần cố gắng hơn trong 06 tháng còn lại nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2023.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trong 6 tháng cuối năm, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được Tổng cục, Cục THADS đề ra (được cụ thể hóa tại Báo cáo 06 tháng của Cục THADS); phát huy tốt các ưu điểm, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, kiến nghị về Cục THADS để được tháo gỡ, hướng dẫn. 
 
Nhân Hội nghị này, Cục THADS cũng đã tổ chức trao các quyết định về công tác tổ chức cán bộ. Theo đó: Công bố và trao 01 quyết định về việc giao phụ trách Chi cục THADS huyện Tân Hồng (do đồng chí Chi cục trưởng thôi việc theo nguyện vọng), 01 quyết định về việc bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tân Hồng và 02 quyết định về việc bổ nhiệm Thẩm tra viên đối với 02 công chức thuộc Chi cục THADS huyện Hồng Ngự và huyện Lấp Vò./.
Thanh Việt

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: