Sign In

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Cục Thi hành án dân sự năm 2016

02/02/2016

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Cục Thi hành án dân sự năm 2016
Sáng ngày 29/01/2016, cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 với sự tham gia của tất cả công chức, công đoàn viên cơ quan Cục. Hội nghị do Phó Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Phép và Cục trưởng Bùi Văn Tấn đồng chủ trì và có sự tham dự của Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Bùi Văn Ty.
 
         Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Cục trưởng Bùi Văn Tấn thông qua Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 của Cục Thi hành án dân sự; Phó Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Phép báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2015, phương hướng trọng tâm công tác năm 2016 và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015... Theo báo cáo, năm 2015 tuy còn nhiều khó khăn, công việc phát sinh nhiều, nhưng Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân phối hợp với Lãnh đạo đơn vị phấn đấu thực hiện đạt 04 tiêu chí đã được đề ra, cụ thể có 100% công chức được Lãnh đạo đơn vị công nhận hoàn thành nhiệm vụ được giao; 100% công chức tham gia xây dựng đơn vị văn hóa và được công nhận đạt chuẩn đơn vị văn hóa, đồng thời Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; trên 95% gia đình công chức, công đoàn viên được công nhận gia đình văn hóa; 100% nữ công đoàn viên được BCH Công đoàn công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và 04 Công đoàn viên ưu tú được Chi bộ kết nạp Đảng.
        Tuy nhiên, kết quả hoạt động vẫn còn một số mặt hạn chế như vẫn còn tình trạng đoàn viên chưa chịu khó học tập, tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình chưa cao, việc tuyên truyền vận động, giáo dục và phong trào về thể dục thể thao còn hạn chế; chưa thường xuyên đôn đốc thực hiện nội dung chương trình hoạt động của Công đoàn...
         Trong bầu không khí dân chủ, cởi mở và đoàn kết, công chức, công đoàn viên cơ quan Cục THADS đã tích cực phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, mang tính xây dựng nội bộ. Tiếp đó, với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, Cục trưởng Bùi Văn Tấn và Phó Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Phép đã trực tiếp giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các công đoàn viên và phát biểu kết luận Hội nghị, trong đó kiểm điểm lại những thành quả mà tập thể và công chức, công đoàn viên Cục THADS đạt được trong năm vừa qua, chỉ rõ những hạn chế và tồn tại trên một số mặt công tác, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong năm 2016, đồng thời nhắc nhở các công chức, công đoàn viên phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
      Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 và kết thúc trong bầu không khí phấn khởi, đồng thuận cao, với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết và các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2016.
                                                                                                                          Ngọc Giàu
                                                                                            Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
 

Các tin đã đưa ngày: