Sign In

Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp lệ tháng 11 năm 2023

21/11/2023

Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp lệ tháng 11 năm 2023
Chiều ngày 20/11/2023, Chi bộ cơ sở Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức họp lệ tháng 11 năm 2023. Tham dự có đ/c Bùi Văn Khanh - Bí thư Chi bộ; đ/c Vũ Quang Hiện - Phó Bí thư Chi bộ, tất cả đảng viên trong Chi bộ và 03 đảng viên mới được điều động về Cục Thi hành án dân sự.  
Tại cuộc họp, các đảng viên được nghe triển khai các văn bản của cấp trên; sinh hoạt tư tưởng và thông tin thời sự - chính trị nổi bật trong tháng; dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2023; nghe Phó Bí thư/Cục trưởng Vũ Quang Hiện tóm tắt những kết quả đã đạt được trong tháng của đơn vị cũng như chỉ ra các mặt hạn chế còn tồn tại. Qua đó, các đảng viên đã có nhiều ý kiến phát biểu đánh giá trong việc thực hiện các mặt công tác tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ cho tháng 12 năm 2023, để hoàn thiện dự thảo báo cáo. 
Tiếp theo, đồng chí Phan Thanh Việt thực hiện sinh hoạt Chuyên đề 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ, công chức ngành Tư pháp, Thi hành án dân sự”. Qua chuyên đề nhắc nhở cho công chức, Chấp hành viên của các cơ quan Thi hành án dân sự phải gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phải không ngừng học tập nâng cao trình độ; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc tập trung dân chủ; làm tốt công tác phê bình và tự phê bình; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Người cán bộ thi hành án ngoài việc phải giữ cho bản thân một lối sống lành mạnh, cần, kiệm, liêm chính, giản dị còn phải vận động, giáo dục các thành viên trong gia đình mình xây dựng nếp sống văn hoá, ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Tại cuộc họp, đảng viên Dương Thị Ngọc Thật đã báo cáo Chi bộ về mô hình mới, cách làm hay của bản thân với nội dung “Ứng dụng công nghệ thông tin (sử dụng tính năng trong Microsoft Excel) để lập biểu tổng hợp theo dõi lương, phụ cấp thâm niên nghề của công chức các cơ quan THADS trong Tỉnh”. Qua cách làm đó đã đem lại cho bản thân một cách làm việc tốt hơn, giải quyết công việc một cách kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm được thời gian rất nhiều và có thể áp dụng trên nhiều lĩnh vực công tác khác.
Cũng tại cuộc họp, 04 đảng viên đã được điều động lần lượt thông qua bản kiểm điểm cá nhân để thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về Chi bộ mới. Qua đó các đảng viên trong Chi bộ cũng đã có ý kiến đóng góp về những ưu điểm, hạn chế mong các đồng chí được điều động cố gắng khắc phục hạn chế và phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm để cùng tập thể mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhân dịp này, Chi bộ đã công bố và trao tặng Giấy khen cho 05 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và 02 đảng viên có thành tích nổi bậc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023./.
Ngọc Thật

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: