Sign In

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp năm 2016

26/12/2016

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp năm 2016
Nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phối hợp theo quy chế đã ký kết giữa hai đơn vị, ngày 23/12/2016, Cục Thi hành án dân sự phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp năm 2016.
 
             Tham dự hội nghị có các thành viên Tổ chỉ đạo Thi hành án - Cục Thi hành án dân sự, lãnh đạo các phòng ban của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố và đại diện 26 tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Hội nghị do Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Bùi Văn Ty và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Quế đồng chủ trì.
            Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Bùi Văn Ty - Tổ trưởng Tổ chỉ đạo Thi hành án thông qua báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế số 791/QCPH/NHNH-CTHADS ngày 16/10/2015 về phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa 02 đơn vị.
            Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận trao đổi nhiều vấn đề xoay quanh công tác phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp và việc giải quyết các vụ việc thi hành án có liên quan đến tín dụng ngân hàng trong năm 2016, đồng thời đề xuất sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp cho phù hợp thực tế, kiến nghị một số giải pháp nhằm duy trì mối quan hệ phối hợp, nâng cao hiệu quả thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, giảm nợ xấu, tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho nền kinh tế của tỉnh, cũng như góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh.
             Hội nghị đã thống nhất Ngân hàng Nhà nước sẽ là đầu mối và chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký; các tổ chức tín dụng, Ngân hàng tích cực phối hợp với các cơ quan thi hành án dân sự trong tổ chức thi hành các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.
               Tổ chỉ đạo Thi hành án tăng cường tham mưu giúp Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tập trung chỉ đạo tổ chức thi hành án quyết liệt, nhất là phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng và các ngành hữu quan để giải quyết dứt điểm các vụ việc khó khăn phức tạp, kéo dài, những vụ án lớn, có giá trị liên quan đến hoạt động tín dụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, giúp thu hồi nợ, giảm nợ xấu và tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho nền kinh tế tỉnh nhà.
Đồng thời, Cục Thi hành án dân sự và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp thống nhất sẽ điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp đã ký kết trước đó và tiếp tục duy trì công tác phối hợp, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị của 02 đơn vị trong thời gian tới.
 
                                                                                                               Huỳnh Thị Diễm Trinh
                                                                                Tổ chỉ đạo thi hành án - Cục THADS tỉnh Đồng Tháp
 
 

Các tin đã đưa ngày: