Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng tổ chức họp liên ngành xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án

21/07/2023

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng tổ chức họp liên ngành xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án
Ngày 21/07/2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện Tòa án nhân dân huyện tiến hành họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước.
Công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước cho người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án đảm bảo thời hạn theo đúng quy định của pháp luật, vừa thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước góp phần giải quyết tình trạng án tồn đọng chưa có điều kiện thi hành ngày càng tăng trong thời gian vừa qua.

Trước đó, Chi cục THADS huyện đã rà soát các trường hợp người phải thi hành án có đủ điều kiện để lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Qua rà soát, Chi cục THADS huyện Tân Hồng có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Viện KSND huyện có ý kiến bằng văn bản đối với 30 hồ sơ xét miễn, giảm trước khi chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân cùng cấp.

Qua nghiên cứu hồ sơ, Viện kiểm sát có quan điểm đồng ý 30 hồ sơ đủ điều kiện xét miễn, giảm khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước. Trong đó có 21 hồ sơ miễn với số tiền là 97.861.930 đồng và 09 hồ sơ giảm nghĩa vụ thi hành án với số tiền là 33.426.000 đồng.

Tại buổi họp, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ trình tự cũng như thủ tục hồ sơ, đồng thời phát biểu ý kiến thống nhất với ý kiến của đại diện Chi cục THADS huyện, đề nghị Tòa án ra Quyết định về việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước đối với những người thi hành án không có điều kiện thi hành án, đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 61, 62 Luật thi hành án dân sự 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014 và Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao./.
Phan Văn Tàn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: