Sign In

Đồng Tháp: Một số thành tích nổi bật trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

22/06/2020

Đồng Tháp: Một số thành tích nổi bật trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng là động lực để tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từ đó lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự luôn quan tâm đến việc triển khai, quán triệt các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Cục Thi hành án dân sự đã cử nhiều lượt cán bộ là lãnh đạo Cục và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng dự đầy đủ các hội nghị tập huấn và tổ chức triển khai thực hiện đến công chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Cục Thi hành án dân sự.
 
 Đồng thời, hàng năm Cục THADS đều tổ chức đăng ký và phát động phong trào thi đua đến các đơn vị, công chức và người lao động trực thuộc Cục Thi hành án dân sự, gắn chặt phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Do vậy, phong trào thi đua của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã có bước chuyển biến rõ nét qua từng năm. Việc tổ chức, chỉ đạo phát động phong trào thi đua thiết thực, có trọng tâm đã làm cho đội ngũ công chức, người lao động nhận thức rõ về vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, từ đó khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua, sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các mặt công tác, tạo sự chuyển biến căn bản về kết quả công tác chuyên môn đối với tất cả các tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh.
Nội dung thi đua được phát động, tổ chức thực hiện thường xuyên với các chủ đề như: Phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016 -2020”; “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020... Ngoài ra, hàng năm Cục Thi hành án dân sự đều tổ chức phát động theo chủ đề thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát động, đồng thời phát động từ 01 đến 03 đợt cao điểm tập trung thi hành án nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2015 - 2020.
Với quyết tâm chung của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp, trong 05 năm qua, công tác thi đua khen thưởng của Ngành đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: Đã đóng góp hơn 50.000.000 đồng để hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới sửa chữa và xây mới cầu bằng bê tông, làm đường, các công trình điện thấp sáng đường quê ở nông thôn; chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương vận động các nhà hảo tâm ủng hộ đóng góp xây 12 cây cầu, 25 căn nhà tình nghĩa, 60 căn nhà tình thương và hỗ trợ 110.000.000 đồng để giúp các em học sinh nghèo hiếu học. Ghi nhận kết quả thực hiện, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã được cơ quan cấp có thẩm quyền biểu dương và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 01 tập thể; Cờ Thi đua ngành Tư pháp cho 10 tập thể (Cục Thi hành án dân sự 03 lần và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện 07 lần); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh cho 19 tập thể và 49 cá nhân; Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp cho 03 cá nhân... Đặc biệt, năm 2019 Cục Thi hành án dân sự được tặng thưởng Cờ Thi đua Ngành Tư pháp và đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua, đồng thời đang đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 đồng chí Chi cục trưởng.
Những kết quả nội bật nêu trên trong 05 năm qua là động lực to lớn để công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp phát huy và phấn đấu thực hiện tốt mọi mặt công tác nhằm giữ vững và nâng cao hơn nữa thành tích đã đạt được, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.


Theo Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin đã đưa ngày: