Sign In

Khối thi đua số 6 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020

06/07/2020

Khối thi đua số 6 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Chiều ngày 03 tháng 7 năm 2020 tại Hội  trường Thanh tra Tỉnh, Khối thi đua số 6 (gồm các đơn vị: Cục Thi hành án dân sự Tỉnh, Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh, Công an Tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh và Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020.
 
Tham dự Hội nghị có đại diện Phòng Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo và công chức làm công tác thi đua khen thưởng của 09 đơn vị trong Khối.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Chí Hải, Phó Chánh Thanh tra Tỉnh (đại diện đơn vị Khối phó) thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và dự thảo Quy định tổ chức và hoạt động của Khối thi đua số 6 năm 2020.
Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2020, công tác thi đua khen thưởng của Khối đã thực hiện và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, các đơn vị trong Khối đã triển khai nhiều phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất, chuyên đề trong năm, làm cơ sở, động lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các đơn vị thành viên đã bám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan; công tác khen thưởng được các đơn vị thực hiện công khai, dân chủ, công bằng... Tuy nhiên, bên cạnh đó thì công tác thi đua, khen thưởng của Khối cũng còn một số hạn chế, tồn tại như: một số đơn vị thực hiện công tác báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ; nội dung báo cáo của các đơn vị không thống nhất, nên gây ít nhiều khó khăn cho đơn vị thực hiện công tác tổng hợp báo cáo; công tác xây dựng các điển hình tiên tiến tuy đã được các đơn vị chú trọng thực hiện, nhưng kết quả đạt được vẫn chưa cao; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa thường xuyên....
Hội nghị đã tiến hành thảo luận hoàn thiện dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và Quy định tổ chức và hoạt động của Khối thi đua số 6. Đồng thời, cùng trao đổi kinh nghiệm những cách làm hay, đạt hiệu quả cao để các đơn vị khác trong Khối thi đua số 6 cùng nghiên cứu học tập.
Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp (đại diện đơn vị Khối trưởng) đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế. Đồng thời, tiếp tục phát hiện, giới thiệu và nhân rộng điển hình tiên tiến, có biện pháp, giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra trong năm 2020.

Tác giả ảnh: Nguyễn Kim Tuân
Theo Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin đã đưa ngày: