Sign In

V/v phối hợp, tuyên truyền việc triển khai thi điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai

11/06/2021

V/v phối hợp, tuyên truyền việc triển khai thi điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: