Sign In

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI LÀM VIỆC VỚI BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ AN KHÊ, HUYỆN CHƯ PƯH

25/09/2018

BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI LÀM VIỆC VỚI BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ AN KHÊ, HUYỆN CHƯ PƯH
      Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai làm việc với Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã An Khê, huyện Chư Pưh (10,12/9/2018).
      Ngày 10/9/2018, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS)  tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban chỉ đạo THADS huyện Chư Pưh. Tham dự có đồng chí: Đào Trọng Giáp, Cục trưởng Cục THADS tỉnh - Phó trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn và một số thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh. Huyện Chư Pưh có đồng chí Lê Quang Thái - Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh - Trưởng Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo THADS huyện.
      Ngày 12/9/2018, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Gia Lai  đã làm việc với Ban chỉ đạo THADS thị xã An Khê. Tham dự có đồng chí: Đào Trọng Giáp - Cục trưởng Cục THADS tỉnh - Phó trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh làm trưởng đoàn và một số thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh. Thị xã An Khê có đồng chí Nguyễn Văn Vỹ - Chủ tịch UBND thị xã An Khê - Trưởng Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo THADS thị xã.
      Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo THADS huyện Chư Pưh, Ban chỉ đạo THADS thị xã An Khê đã báo cáo hoạt động trong năm 2018; những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn.
      Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Trọng Giáp, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã ghi nhận: Năm 2018, Ban chỉ đạo THADS huyện Chư Pưh, Ban chỉ đạo THADS thị xã An Khê đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền  hạn theo quy định. Ban chỉ đạo THADS đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình THADS. Đặc biệt huyện đã quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật đến các đối tượng phải THA thực hiện nghĩa vụ THA. THADS huyện đã quyết liệt, tổ chức cưỡng chế thành công nhiều vụ việc phức tạp. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo THADS huyện cần chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ THADS, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu THADS được giao. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về THADS để nâng cao ý thức chấp hành  pháp luật của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người phải THA./.
BCĐ THADS tỉnh

Các tin đã đưa ngày: