Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức kiểm tra toàn diện tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ayun Pa

17/02/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức kiểm tra toàn diện tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ayun Pa
      Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-CTHADS ngày 05/02/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về Kiểm tra công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ayun Pa.
      Ngày 17/02/2020, Đoàn Kiểm tra Cục Thi hành án dân sự tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Phó Cục trưởng, Trưởng Đoàn cùng thành viên Đoàn là đại diện Lãnh đạo, công chức thuộc các Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Văn phòng, Phòng Tài chính-Kế toán tổ chức kiểm tra toàn diện tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ayun Pa. Sau khi công bố Quyết định và giới thiệu thành viên của Đoàn Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang-Phó Cục trưởng đã yêu cầu lãnh đạo Chi cục THADS huyện và công chức chuyên môn tạo điều kiện để Đoàn làm việc đạt kết quả, thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, đồng thời ủy quyền đồng chí Phạm Văn Đề-Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo-Phó Trưởng Đoàn thông báo nội dung, phân công thành viên Đoàn tổ chức kiểm tra tại đơn vị theo các mảng công tác của Kế hoạch số 92/KH-CTHADS và đề nghị Chi cục cung cấp hồ sơ, tài liệu nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ kiểm tra của Đoàn.
      Về phía Chi cục THADS thị xã Ayun Pa có 06 cán bộ, công chức đơn vị. Đồng chí Vũ Đình Hưng-Chi cục trưởng nghiêm túc tiếp thu Quyết định số 91/QĐ-CTHADS, phân công đồng chí Phó Chi cục trưởng báo cáo với Đoàn kiểm tra về hoạt động của đơn vị và yêu cầu công chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 92/KH-CTHADS, đồng thời đề nghị Đoàn kịp thời hướng dẫn cho Chi cục đối với các nhiệm vụ công tác thực hiện chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định./.


Theo Nguyễn Thị Huyền

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: