Sign In

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH GIA LAI; CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRỰC THUỘC NĂM 2019

03/10/2019

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI CỦA  ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH GIA LAI; CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRỰC THUỘC NĂM 2019
      Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐUK ngày 03 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai về công tác an sinh xã hội năm 2019; Đảng ủy Khối và các Tổ chức cơ sở đảng đã triển khai thực hiện đạt những kết quả quý báu, giá trị nhân văn thiết thực.
      Chiều ngày 27 tháng 9 năm 2019, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cùng Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, tham gia có đồng chí Đào Trọng Giáp- Bí thư Chi bộ- Cục trưởng Cục THADS tỉnh cùng với sự tham gia của HĐND, UBND huyện Chư Sê , Phòng Lao động thương binh xã hội huyện và đại diện chính quyền, đoàn thể của xã Ia HLốp, Ia BLang; tổ chức Lễ trao tặng nhà tình nghĩa và tặng quà cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở tại xã Ia Hlốp và Ia Blang, Huyện Chư Sê tỉnh, Gia Lai.
 
      
      Gồm 05 hộ gia đình chính sách, người có công (hộ Rmah Chuôch- làng Á, hộ Kpă Hur- làng Tol, hộ Kpă Am Rang- làng Plong, hộ Siu H Pơn – làng Tel, hộ Siu Hleng- làng Mung Hlú). Mỗi hộ 01 căn nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng và nhiều phần quà có giá trị khác.
 
     
      Trong buổi Lễ trao tặng nhà, quà đại diện hộ gia đình có công cách mạng, cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với gia đình chính sách, người có công, cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Khối, Tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh./.


Theo Trần Văn Phong

Các tin đã đưa ngày: