Sign In

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020-2025

14/01/2021

CHI BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020-2025
        Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/ĐUK ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyền truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
        Ngày 14 tháng 01 năm 2021, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang-Phó Bí thư Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã triển khai, quán triệt, tuyền truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ (trừ các đồng chí Lãnh đạo Cục) được học tập, quán triệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.
        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang đã phổ biến, báo cáo 03 Chuyên đề về: tập trung đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 về phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025; về phát triển văn hóa-xã hội và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025; về công tác quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025. Những quan điểm, mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết lần thứ XVI của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra 4 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025 đó là:
        - Thứ nhất: Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
         - Thứ hai:  Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng các vùng động lực.
        - Thứ ba: Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch.
       - Thứ tư: Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Hội nghị đã giúp đảng viên, quần chúng nêu cao tính tự giác trong nghiên cứu Nghị quyết lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, đồng thời gắn việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết với nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch./.
CẤP ỦY CHI BỘ
         


Theo CẤP ỦY CHI BỘ

Các tin đã đưa ngày: