Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang tổ chức hội nghị giới thiệu nguồn bổ sung và xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý

26/03/2018

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang tổ chức hội nghị giới thiệu nguồn bổ sung và xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2017-2021, giai đoạn 2021-2026 Chi cục THADS huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Sáng ngày 23/3/2018 Chi cục THADS huyện Bình Giang tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2017-2021 và xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026 tại đơn vị.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Cao Văn Lập – Phó cục trưởng, Cục THADS tỉnh Hải Dương. Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Phạm Thị Bích Huệ - Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo Cục THADS tỉnh, đồng chí Lê Thị Thúy – Phó phòng Tổ chức cán bộ, đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó phòng nghiệp vụ và tổ chức thi  hành án, cùng toàn thể lãnh đạo, chấp hành viên, công chức, người lao động của Chi cục THADS huyện Bình Giang.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí: Cao Văn Lập – Phó cục trưởng, Cục THADS tỉnh Hải Dương đã nhấn mạnh: Quy hoạch nhằm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cơ quan thi hành án dân sự một cách chủ động, có tầm nhìn xa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, phù hợp về cơ cấu, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và có sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng, khắc phục tình trạng hụt hẫng giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là đội ngũ công chức lãnh đạo chủ chốt của Chi cục THADS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Hệ thống thi hành án dân sự những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, Các đồng chí lãnh đạo, chấp hành viên, công chức, người lao động của Chi cục THADS huyện đã phát biểu, góp ý kiến nhận xét cho các đồng chí được giới thiệu quy hoạch trên tinh thần xây dựng, cởi mở, dân chủ và đoàn kết.
Với tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ, Hội nghị đã giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch 01 đồng chí quy hoạch chức danh Chi cục trưởng, 02 đồng chí quy hoạch chức danh Phó chi cục trưởng giai đoạn 2017-2021. Hội nghị cũng đã giới thiệu nguồn 03 đồng chí quy hoạch chức danh Chi cục trưởng, 02 đồng chí quy hoạch chức danh Phó chi cục trưởng (Nhân sự nguồn tại chỗ).
 
                                                                                                   CHI CỤC THADS HUYỆN BÌNH GIANG

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: