Sign In

Kim Thành: Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương công bố các quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về công tác tổ chức, cán bộ.

03/04/2018

Kim Thành: Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương công bố các quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về công tác tổ chức, cán bộ.
Sáng ngày 03/4/2018, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Thành, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức công bố các quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về công tác tổ chức, cán bộ. Dự buổi lễ, có đồng chí Cao Văn Lập - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đồng chí Đào Quang Thuật - Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Kim Thành.
 
           Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Lê Thị Thúy - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục THADS tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Chi cục THADS huyện Kim Thành.
            Đồng chí Lê Thị Thúy lần lượt công bố Quyết định số 454/QĐ-TCTHADS và Quyết định số 455/QĐ-TCTHADS ngày 30/3/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, theo đó đồng chí Lương Thị Hạnh - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Kim Thành được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Kinh Môn kể từ ngày 01/4/2018, đồng chí Đỗ Văn Dũng - Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Kim Thành được giao phụ trách Chi cục THADS huyện Kim Thành kể từ ngày 01/4/2018.
            Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lương Thị Hạnh và đồng chí Đỗ Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cao Văn Lập yêu cầu các đồng chí trên cương vị mới phải luôn luôn xây dựng và phát huy mối đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo, tập thể cơ quan, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác THADS năm 2018. Phó Cục trưởng trân trọng cảm ơn và đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kim Thành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về mọi để Chi cục THADS huyện Kim Thành hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
            Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, đồng chí Lương Thị Hạnh và đồng chí Đỗ Văn Dũng trân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục, của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện Kim Thành, sự phối hợp, ủng hộ của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong cơ quan, đồng thời xin hứa sẽ luôn phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
          Cũng trong buổi sáng ngày 03/4/2018, ngay sau Lễ công bố các Quyết định của Tổng cục trưởng , Chi cục THADS huyện Kim Thành đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2021 và giai đoạn 2021-2026.
            Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó cục trưởng Cao Văn Lập đã quán triệt tinh thần và nhấn mạnh việc quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý là việc làm thường xuyên nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nguồn lãnh đạo có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Phó Cục trưởng yêu cầu Lãnh đạo Chi cục phải bám sát vào các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của Cục THADS tỉnh để tiến hành các bước quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định, yêu cầu các đồng chí được tín nhiệm cần tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để có thể đủ điều kiện bổ nhiệm ở các chức danh đã được quy hoạch khi có yêu cầu của tổ chức.
           Trên cơ sở ý kiến tham gia, góp ý của công chức, người lao động trong cơ quan đối với các đồng chí được giới thiệu vào nguồn quy hoạch, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín giới thiệu. Kết quả bỏ phiếu qua 2 vòng, các đồng chí được giới thiệu vào quy hoạch các giai đoạn đều đạt 100% số phiếu đồng ý.
 
                                     Lương Thanh Tùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Kim Thành

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: