Sign In

Tứ Kỳ: Sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018.

22/05/2018

Tứ Kỳ: Sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, sáng ngày 21/5/2018, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) huyện Tứ Kỳ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Đình Chiến - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh và đồng chí Vũ Văn Hợp - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện Tứ Kỳ.
 
          Tham dự Hội nghị có đồng chí Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS của Cục THADS tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ngành trong Khối Nội chính, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo THADS huyện Tứ Kỳ và toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ.
          Trên cơ sở báo cáo trình bày tại Hội nghị cho thấy 6 tháng đầu năm 2018 Ban Chỉ đạo THADS huyện tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự, đã chỉ đạo Phòng Tư pháp của huyện tuyên truyền, giới thiệu các quy định của Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014, các nghị định, thông tư mới được ban hành năm 2016, 2017 cho đội ngũ cán bộ cơ sở của Ủy ban nhân dân và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, lãnh đạo các đoàn thể của 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Cùng với đó, đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo THADS đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản để chỉ đạo công tác THADS huyện Tư Kỳ.

Về công tác THADS, 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ đã thụ lý 513 việc tương ứng với số tiền 8.839.658.000 đồng. Đã giải quyết xong 338 việc = 698.190.000 đồng trên 408 việc và 1.930.078.000 đồng có điều kiện thi hành. Tỷ kệ giải quyết đạt 82,6% về việc và 36,2% về tiền, vượt 7,6% về việc và 1,2% về tiền so với chỉ tiêu việc tiền do Cục THADS tỉnh giao cả năm 2018, Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác cơ bản hoàn thành theo Kế hoạch công tác đã đề ra.

         Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đó là: (i) Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện cũng còn hạn chế nhất định, hiện nay Ban Chỉ đạo THADS huyện có sự thay đổi 4 thành viên nhưng chưa được kiện toàn, vai trò của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (cơ quan Thi hành án dân sự) chưa được phát huy; (ii) Công tác tuyên truyền pháp luật về THADS mới chỉ thực hiện ở các hội nghị, diễn đàn mà chưa chú trọng tuyên truyền, vận động trực tiếp cho các đương sự trong quá trình tổ chức thi hành án; (iii) Công tác phối hợp trong THADS hiệu quả chưa cao; (iv) kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm việc, tiền có điều kiện thi hành chưa đạt.

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Cục trưởng và đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS huyện yêu cầu Chi cục THADS huyện phát huy tốt hơn nữa vai trò Thường trực, tham mưu cho Trưởng Ban tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, các vụ việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành án; tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ngành dọc cấp trên và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả năm 2018.
                                                                                                      Nguyễn Văn Thắng - VP Cục
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: