Sign In

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương.

02/04/2019

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương.
Chiều ngày 29/3/2019, tại Chi cục THADS thành phố Hải Dương, Cục THADS tỉnh Hải Dương tổ chức công bố Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Qúy - Chấp hành viên Trung cấp, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Chí Linh giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Hải Dương. Thông báo Quyết định điều động và tổ chức chia tay đối với đồng chí Đồng Văn Kiên, Chấp hành viên trung cấp, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Hải Dương được Cục trưởng cục THADS tỉnh Hải Dương quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cục THADS tỉnh Hải Dương kể từ ngày 01/4/2019.
Tham dự công bố quyết định có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương - Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương; đồng chí Trần Trọng Du, Phó Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hải Dương, các đồng chí Lãnh đạo đại diên các cơ quan Khối Nội chính thành phố Hải Dương, các đồng chí Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Chí Linh cùng toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Chi cục THADS thành phố Hải Dương.
 
Trao quyết định và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Cục trưởng Cục THADS tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Qúy đã được Tổng cục trưởng điều động và bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Hải Dương và yêu cầu đồng chí Nguyễn Văn Qúy không ngừng học tập, nghiên cứu, tăng cường phát huy dân chủ, cùng với Chi ủy, tập thể lãnh đạo Chi cục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Cục trưởng chỉ đạo thực hiện việc bàn giao theo quy định để đảm bảo tính liên tục trong công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và đề nghị Thành ủy thành phố Hải Dương xem xét cơ cấu đồng chí Nguyễn Văn Qúy, kiện toàn Ban Chấp hành Chi bộ THADS thành phố Hải Dương theo chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ Chi cục THADS thành phố Hải Dương đối với đồng chí Nguyễn Văn Qúy theo quy định để giúp Chi bộ Chi cục THADS thành phố Hải Dương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Đ/c Nguyễn Văn Tuấn - Cục trưởng cục THADS tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Quý

Đồng chí Cục trưởng phát biểu biểu dương những đóng góp của đồng chí Đồng Văn Kiên, đánh giá trong thời gian công tác tại Chi cục THADS thành phố Hải Dương, đồng chí Kiên đã cùng với tập thể lãnh đạo, Chi bộ, công chức và người lao động hàng năm đều thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Qúy về nhận nhiệm vụ tại Chi cục THADS thành phố Hải Dương đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Qúy tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kỹ năng công tác, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, đồng thời thường xuyên tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố Hải Dương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác THADS góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của toàn Hệ thống THADS.

Đồng chí Đồng Văn Kiên phát biểu ôn lại quá trình công tác gắn bó với công tác THADS tại Chi cục THADS TP Hải Dương và chúc đồng chí Nguyễn Văn Qúy được Tổng cục THADS bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, công chức, người lao động của Chi cục đoàn kết, đồng sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS TP Hải Dương hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác năm 2019 và các năm tiếp theo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Qúy trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ làm Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Hải Dương; trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, Lãnh đạo UBND, Ban Tổ chức Thành ủy Hải Dương đã thống nhất chủ trương của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh; cảm ơn Chi ủy, tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS thành phố Hải Dương, Chí Linh, đã đồng tình ủng hộ. Đồng chí tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng và đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, xin hứa với các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí tham dự buổi công bố quyết định, sẽ phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình, cùng với Chi ủy Chi bộ và tập thể lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Hải Dương quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ do Cục THADS tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương giao cho./.
                                                                                                          Vũ Xuân – Phòng TCCB

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: