Sign In

Gia Lộc: Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát công tác thực thi pháp luật tại Chi cục THADS

22/05/2019

Gia Lộc: Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát công tác thực thi pháp luật tại Chi cục THADS
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Gia Lộc, chiều ngày 21/5/2019, Ban pháp chế HĐND huyện tiến hành giám sát chuyên đề công tác thực thi pháp luật năm 2018 và 4 tháng năm 2019 tại Chi cục THADS huyện. Đồng chí Nguyễn Việt Khoa - HUV, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện chủ trì cuộc giám sát.
Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Mai Thị Thu Huyền - Phó Trưởng Ban Pháp chế, đồng chí Ngô Thị Dinh - Thành viên Ban pháp chế. Làm việc với Đoàn giám sát, về phía Chi cục THADS huyện có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Chi cục trưởng, các Phó Chi cục trưởng và các đồng chí Chấp hành viên.

           Ban Pháp chế HĐND Huyện và các đồng chí lãnh đạo Chi cục Gia Lộc
 
Thay mặt lãnh đạo Chi cục THADS huyện, đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Chi cục trưởng báo cáo với Đoàn giám sát về tình hình, kết quả công tác thực thi pháp luật năm 2018 và 4 tháng năm 2019 tại đơn vị theo đó nêu bật những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Báo cáo đã khẳng định năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, Chi cục THADS huyện Gia Lộc đã bám sát vào sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả, nhiều mặt công tác đã đạt yêu cầu, tiến độ đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.
         
Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong Đoàn, ý kiến trao đổi, tham gia của lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện, Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Việt Khoa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Chi cục trong việc chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ cho buổi giám sát, đồng chí rất đồng tình với kết quả công tác THADS năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019. Chia sẻ với những khó khăn của cơ quan THADS, đồng chí Trưởng Ban pháp chế đề nghị Lãnh đạo Chi cục tiếp tục chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS, hành chính trên địa bàn. Về phần mình, đồng chí Trưởng ban sẽ chuyển tải đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của Chi cục tới các đồng chí lãnh đạo huyện, nhất là kiến nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng kho bảo quản vật chứng, tài sản của Chi cục THADS huyện nhằm khắc phục tình trạng sử dụng phòng làm việc của công chức để bảo quản vật chứng như hiện nay./.
                                                                      CHI CỤC THADS HUYỆN GIA LỘC
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: