Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương.

03/12/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương.
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Thi hành án dân sự số 38/KH-CTHADS ngày 12/01/2021 và Quyết định số 1587/QĐ-CTHADS ngày 18/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương về kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương.
Ngày 01/12/2021, Đoàn kiểm tra của Cục THADS tỉnh Hải Dương do đồng chí Đoàn Đình Chiến- Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác THADS năm 2021 đối với Chi cục THADS thành phố Hải Dương.     
Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Đình Chiến – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, mục đích của việc kiểm tra, theo đó: Công tác kiểm tra là một trong các phương thức lãnh đạo quản lý, nhằm đánh giá thực trạng tình hình của đơn vị, đánh giá  năng lực trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác, phát hiện những sai phạm kịp thời chấn chỉnh để đưa công tác thi hành án đi vào nề nếp đồng thời qua đó thực hiện sắp xếp, đào tạo đội ngũ cán bộ công chức của đơn vị  nhằm đạt kết quả tốt nhất.
Thay mặt đoàn kiểm tra đồng chí Nguyễn Ngọc Thịnh- Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức THA, Phó trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định kiểm tra số 1587/QĐ-CTHADS ngày 18/11/2021 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hải Dương và Kế hoạch số 1609/KH-ĐKT ngày 22/11/2021 của Đoàn kiểm tra về việc kiểm tra công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục THADS thành phố Hải Dương, tập trung vào những nội dung: Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; việc ban hành và thực hiện các quy chế trong cơ quan; trình tự xây dựng hồ sơ và tổ chức thi hành án dân sự; Việc theo dõi thi hành án hành chính; công tác kế toán; việc thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến THADS; việc thực hiện các phần mềm hiện có; việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; việc lập, sử dụng, bảo quản sổ sách nghiệp thi hành án và một số nội dung khác.
Đại diện Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Hải Dương đã báo cáo công tác THADS năm 2021 của đơn vị trên các lĩnh vực công tác theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra tại Chi cục THADS thành phố Hải Dương trong 05 ngày, kể từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 07/12/2021.
                                                                                 Lê Thị Việt Hoa
                                                           Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: