Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương bàn giao tài sản Công ty cổ phần Container quốc tế cho người trúng đấu giá.

26/01/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương bàn giao tài sản Công ty cổ phần Container quốc tế  cho người trúng đấu giá.
Thi hành Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2020/KDTM-ST ngày 20/01/2020 của Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương và Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 25/2022/KDTM-PT ngày 26/10/2022 của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 224/QĐ-CTHADS ngày 30/11/2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương. Căn cứ Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ngày 21/12/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương và Công ty TNHH công nghiệp AHK và Quyết định về việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá ngày số 01/QĐ - CTHADS ngày 18/01/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương.
Chấp hành viên cùng các cơ quan liên quan, đương sự, người nhận tài sản kiểm đếm tài sản
 
Ngày 25/01/2024, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương phối hợp với các cơ quan liên, cùng với bên được thi hành án, bên phải thi hành án thực hiện bàn giao tài sản đấu giá cho người mua được tài sản  là Công ty TNHH công nghiệp AHK, địa chỉ: 126 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Tài sản giao gồm: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BA 631316, số vào sổ cấp GCN: CT00241 do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 08/4/2011 cho Công ty cổ phần Container quốc tế CAS. Thửa đất có diện tích 150.000 m2, loại đất SKK và tài sản gắn liền với đất và toàn bộ tài sản là công trình nhà xưởng, vật kiến trúc và các loại tài sản khác theo Danh mục đã được liệt kê.
Sau khi các thành phần tham gia đã kiểm kê, xác định hiện trạng toàn bộ tài sản theo Danh mục tài sản cụ thể được liệt kê, đại diện Công ty TNHH công nghiệp AHK đã nhận đúng, đủ tài sản và Công ty TNHH công nghiệp AHK được quyền quản lý, sử dụng, sở hữu toàn bộ tài sản được giao kể từ thời điểm nhận.
                                        Một số hạng mục tài sản bàn giao

Việc bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá tài sản có diện tích 150.000 m2, loại đất SKK và tài sản gắn liền với đất và toàn bộ tài sản là công trình nhà xưởng, vật kiến trúc và các loại tài sản khác, hi vọng sẽ khơi thông được nguồn lực đất đai, không để lãng phí, doanh nghiệp sớm đưa vào hoạt động kinh doanh thúc đấy phát triển kinh tế ở địa phương.
                                                                                                           Phòng nghiệp vụ và tổ chức THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: