Sign In

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện việc phúc tra Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương

24/05/2024

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện việc phúc tra Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương
Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-VKSNDTC và Kế hoạch số 106/KH-VKSTC ngày 04/05/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát số 103/KL-VKSTC ngày 24/5/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương. Theo đó, Đoàn phúc tra đã làm việc trong thời gian 05 ngày (từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2024).
Đoàn phúc tra do đồng chí Tạ Thị Hồng Hoa, Kiểm sát viên cao cấp-Phó Vụ trưởng Vụ 11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn, tham gia đoàn còn có các đồng chí Lê Xuân Phương, Kiểm tra viên cao cấp-Trưởng phòng 2- Vụ 11;  đồng chí Nguyễn Đức Hải, Kiểm sát viên cao cấp-Phó Trưởng phòng 2 - Vụ 11; đồng chí Nguyễn Công Dương, Kiểm sát viến sơ cấp -Vụ 11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng phòng Phòng 8- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng uỷ- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố: Hải Dương, Chí Linh và thị xã Kinh Môn (các Chi cục THADS được phúc tra).
Thay mặt Đoàn phúc tra, đồng chí Tạ Thị Hồng Hoa, Trưởng đoàn Phúc tra đã công bố Quyết định số 153/QĐ-VKSTC ngày 04/5/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phúc tra việc thực hiện Kết luận trực tiếp kiểm sát đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương; phát biểu về mục đích, yêu cầu của công tác phúc tra và thông báo Kế hoạch, lịch làm việc, cũng như phương thức làm việc của Đoàn đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương và một số Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.
Sau khi nghe Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương trình bày báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung Kết luận trực tiếp kiểm sát số 103/KL-VKSTC ngày 24/05/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đoàn phúc tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan đến các nội dung vi phạm, thiếu sót đã được kiến nghị trong Kết luận của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Kết quả phúc tra  nhận thấy, đến thời điểm phúc tra, các nội dung vi phạm, tồn tại của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương và 03 Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hải Dương, Chí Linh và thị xã Kinh Môn về cơ bản đã được các đơn vị nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và thực hiện khắc phục.
 

Kết thúc cuộc phúc tra, Đoàn đã thông qua dự thảo Kết luận, ghi nhận việc nghiêm túc tiếp thu, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những sai sót, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương và 03 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Dương, Chí Linh và thị xã Kinh Môn./.

Nguyễn Thị My, Văn phòng Cục Thi hành án dân sự
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: