Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024

29/01/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024
Sáng ngày 26/01/2024, tại phòng họp tầng 2 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội nghị công chức và người lao động cơ quan Cục Thi hành án dân sự (THADS)  tỉnh Hải Dương với sự tham dự của toàn thể công chức và người lao động, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, đồng chí Vũ Thị Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn bộ phận cơ quan Cục.

 
 Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2023. Năm 2023, trong bối cảnh số lượng việc, tiền thụ lý phải giải quyết tăng đột biến, tính chất ngày càng phức tạp, nhiều vụ việc có số tiền phải thi hành rất lớn, đương sự ở nhiều địa bàn khác nhau, nhiều đương sự lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây khó khăn cho hoạt động THADS; Việc tổ chức thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng còn gặp nhiều vướng mắc, nhất là việc xác minh tài sản để kê biên, nhiều vụ việc tài sản thể chấp, tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất có sự chênh lệch giữa hồ sơ thế chấp. Hầu hết đương sự là người phải thi hành án không tự nguyện thi hành. Các việc của năm cũ chuyển qua đa phần là loại việc khó thi hành, số tiền phải thi hành án không lớn nhưng người phải thi hành án chỉ có nhà đất có giá trị lớn hơn nhiều nghĩa vụ phải thi hành án.  Năm 2023, ngành THADS tỉnh Hải Dương hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó Cục THADS tỉnh là 1 trong 38 đơn vị được Tổng cục đánh giá tốt và được xếp loại đánh giá chất lượng xếp loại A. Cụ thể: năm 2023, Cục THADS tỉnh đã giải quyết xong là 902 việc với số tiền là 1.341.243.551.000 đồng, đạt tỷ lệ  86,07% về việc và 68, 22% về tiền (vượt 3.37% về việc và 22,52% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục giao).
Tại cơ quan Cục về cá nhân: Có 24 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (trong đó, có 03 cá nhân được Tổng cục trưởng công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến); có 03 cá nhân được Cục trưởng công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 cá nhân được Tổng cục trưởng công nhận danh hiệuChiến sĩ thi đua cơ sở; 02 cá nhân được Cục trưởng tặng Giấy khen; 02 cá nhân đề nghị Tổng cục trưởng tặng Giấy khen; 02 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Về tập thể: Có 04/05 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 01 đơn vị Cục Thi hành án dân sự được Tổng cục tăng tặng Giấy khen;  01 tập thể được Cục trưởng tặng Giấy khen; có 01 tập thể đề nghị công nhận Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Dự báo năm 2024, tình hình kinh tế xã hội có nhiều khó khăn, thách thức, các tranh chấp kinh doanh thương mại, tín dụng ngân hàng, tranh chấp, kiện đòi tài sản...gia tăng, khối lượng vụ việc thi hành án càng nhiều, tính chất ngày càng phức tạp, cho nên đòi hỏi phải có sự cố gắng, nỗ lực hơn nữa của các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương mới có thể hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2024.
Thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan Cục; Báo cáo công khai tài chính năm 2023 và một số nội dung liên quan dự toán kinh phí năm 2024; tổng hợp kết quả rà soát, thực hiện các Quy chế của cơ quan Cục.
Thảo luận tại Hội nghị, các tham luận đã tập trung thảo luận làm rõ kết qủa đạt được theo Nghị quyết năm 2023 đã đề ra, đồng thời đã chỉ rõ các mặt còn tồn tại, hạn chế để các đoàn viên công đoàn khắc phục và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
 
 Hội nghị đã thông qua Nghị quyết năm 2024: Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2024. Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm sâu sát, quyết liệt, kịp thời trong giải quyết các vấn đề phát sinh. Khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong khi giải quyết yêu cầu của người dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, quản lý, chỉ đạo, điều hành. Phấn đấu 100% công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ,Cục và các đơn vị thuộc Cục đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cấp trên tặng thưởng các Danh hiệu và hình thức khen thưởng;  phấn đấu nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án dân sự của toàn tỉnh xong trên 83,55% về việc và trên 46,55% về tiền chỉ tiêu được giao. 
                                                                                                                                  V.P

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: