Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024.

16/04/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024.
Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, sáng 16/4/2024, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 nhằm đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã; Chấp hành viên, thẩm tra viên và kê toán của Cục. Chấp hành viên, thẩm tra viên Chi cục các huyện, thành phố, thị xã.

Trên cơ sở Báo cáo sơ kết do đồng chí Đoàn Đình Chiến - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị cho thấy: 6 tháng đầu năm các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả: công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ngày càng sâu sát, quyết liệt, thể hiện rõ chủ trương “hướng về cơ sở”; kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc có nhiều tiến bộ; chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, công tác kiểm tra, tự kiểm tra của Cục đã được nâng lên; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án tiếp tục được phát huy, môi trường, không khí làm việc tại các cơ quan thi hành án có sự chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm các cơ quan Thi hành án dân sự toàn tỉnh đã giải quyết được 3.313 việc và 295 tỷ 630 triệu đồng trên 7.407 việc và 4.444 tỷ 721 triệu đồng có điều kiện thi hành. Tỷ lệ giải quyết đạt 58,84% về việc và 21,60 % về tiền so với số việc, tiền có điều kiện thi hành, đã chỉ đạo phối hợp tổ chức cưỡng chế thành công 38 trường hợp, trong đó có 08 trường hợp phải huy động lực lượng liên ngành.
                                       Đ/c Đoàn Đình Chiến- PCT phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo đã thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế đó là: vẫn còn một số vụ việc có điều kiện thi hành, tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm; việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, trong đó có việc lập kế hoạch, phương án giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị lớn, việc có điều kiện trên 01 năm còn chậm; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn và các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã đều thống nhất nhận định 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả; đề ra nhiều giải pháp tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo điều hành với phương châm “hướng về cơ sở”.


Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm đã nêu trong báo cáo sơ kết, trong đó chú trọng: quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của cấp trên; tăng cường công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, tập trung chỉ đạo, đôn đốc Chấp hành viên thực hiện kế hoạch tổ chức thi hành các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng, việc thi hành án có khó khăn, vướng mắc và các vụ việc thi hành án có giá trị lớn, việc có điều kiện trên 01 năm; chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê thi hành án; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự… quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao năm 2024./.
                                      Đ/c Nguyễn Văn Tuấn- Cục trưởng phát biểu kết luận hội nghị                                                                                                       
                                                                                                          VĂN PHÒNG

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: