Sign In

BAN CHỈ ĐẠO THADS TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

03/04/2024

BAN CHỈ ĐẠO THADS TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024
Sáng ngày 02 tháng 04 năm 2024, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024. Tới dự chỉ đạo có đồng chí Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Hùng- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo THADS tỉnh là đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành: Công an tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Tài chính; đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, lãnh đạo các đơn vị, và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.
 
Thay mặt Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, đồng chí Đoàn Đình Chiến - Phó Cục trưởng đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BCĐTHADS năm 2023, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Báo cáo cũng đã đánh giá những việc đã làm được, bên cạnh đó cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.
Theo đó, 
Về kết quả công tác THADS, năm 2023, toàn Ngành phải thi hành là 11.327 việc = 5.234.839.314.000 đồng, đã giải quyết xong 8.058 việc = 1.551.594.136.000 đồng, tăng 1.300.763.099.000 đồng (520%) và tăng 164 việc (53,77%) so với năm 2022. Tỷ lệ giải quyết về việc đạt 84,41%, tăng 7,27% so với năm 2022, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao là 1,81%. Tỷ lệ giải quyết về tiền đạt 56,47%, tăng 37,16% so với năm 2022, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao là 10,87%.
Trong năm 2023, BCĐTHADS tỉnh ngoài việc chỉ đạo phối hợp giải quyết nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, Ban Chỉ đạo THADS 2 cấp đã chỉ đạo phối hợp tổ chức cưỡng chế thành công nhiều vụ việc phức tạp, trong đó có vụ việc phải huy động lực lượng tham gia cưỡng chế lên đến hàng trăm người. Tất cả các cuộc cưỡng chế đều được tổ chức theo đúng kế hoạch và nhận được sự đồng tình của cán bộ và quần chúng nhân dân.
 
Đ/c Đoàn Đình Chiến,- Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã phát biểu tham luận đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS, các thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố, thị xã, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp, chỉ đạo hoạt động THADS trên từng địa bàn.
 


Cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của đại diện các các đơn vị và ý kiến của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án , ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐTHADS tỉnh đã phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được của Thi hành án dân sự tỉnh trên tất cả các mặt công tác; đạt và vượt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao, đồng chí đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh và Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện. Trong đó, có đánh giá cao công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các ngành thành viên và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương để thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ tại các Chi cục THADS cấp huyện. đồng chí Phó  Chủ tịch UBND tỉnh  yêu cầu các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm sát việc chuyển giao các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành; kiểm sát thi hành án dân sự; 
                 Đ/c Nguyễn Minh Hùng- Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự  phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đề nghị:
- Tiếp tục bám sát và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện; triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo;
- Quán triệt và triển khai kịp thời Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Hải Dương về nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi hành chính năm 2024. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028 của Bộ Tư pháp.
- Báo cáo UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan THADS hai cấp, trước mắt tập trung tháo gỡ tình trạng không có kho vật chứng tại 04 Chi cục THADS huyện: Bình Giang, Ninh Giang, Thanh Hà và thị xã Kinh Môn, đẩy nhanh việc phê duyệt quy hoạch, trong đó có diện tích xây dựng trụ sở Chi cục THADS, đồng thời thực hiện các thủ tục cấp đất để xây dựng công trình theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở cơ quan THADS giai đoạn 2022-2025, hỗ trợ kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm khởi công xây dựng trụ sở các Chi cục THADS.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính, coi đây là nhiệm vụ chung của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo THADS.
- Tăng cường công tác giáo dục, thuyết phục trong THADS, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng, nhất là trong các vụ việc thi hành án khó khăn, vướng mắc, các vụ việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo, duy trì họp định kỳ mỗi quý một lần, các cuộc họp đột xuất, nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, dành thời gian nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với vụ việc khó khăn, phức tạp, việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các vụ việc có giá trị thi hành lớn.
- Phát huy tính chủ động của cơ quan Thường trực và Tổ Thư ký của Ban Chỉ đạo THADS trong việc chuẩn bị nội dung các cuộc họp định kỳ Ban Chỉ đạo, cũng như chủ động đề xuất phương án chỉ đạo phối hợp giải quyết đối với các trường hợp cụ thể.
- Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban chỉ đạo THADS hai cấp, nhằm phát huy, nâng cao vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo đồng thời gắn trách nhiệm của từng thành viên đối với hoạt động của Ban chỉ đạo THADS.
- Tiếp tục chỉ đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo THADS và các cơ quan, đơn vị có liên quan nâng cao chất lượng, hiêu quả công tác phối hợp; kịp thời xem xét, đề xuất các giải pháp giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác THADS thuộc lĩnh vực, phạm vi ngành, cơ quan mình quản lý; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm chỉ đạo công tác THADS trên địa bàn.
- Các ngành cần phải có sự chỉ đạo để thống nhất việc phối hợp với cơ quan THADS trong hoạt động cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế THADS.
 
                                                                                      Vũ Thị Lan Anh-  Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: