Sign In

Chi cục THADS huyện Kim Thành báo cáo Lãnh đạo Cục THADS tỉnh và phòng Nghiệp về tiến độ giải quyết các vụ việc có liên quan đến tín dụng, ngân hàng và các vụ việc khó khăn, phức tạp trên địa bàn huyện.

23/03/2018

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, xuất phát từ tình hình thực tiễn để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý của Cục THADS. Ngày 22/3/2018, Chi cục THADS huyện Kim Thành tiến hành báo cáo Lãnh đạo Cục THADS tỉnh và phòng Nghiệp về tiến độ giải quyết các vụ việc có liên quan đến tín dụng, ngân hàng và các vụ việc khó khăn, phức tạp trên địa bàn huyện.
Về phía lãnh đạo Cục THADS tỉnh, có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Cục trưởng; đồng chí Cao Văn Lập - Phó Cục trưởng phụ trách huyện; các đồng chí Phó trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục THADS tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Kim Thành báo cáo  cụ thể về tình hình, tiến độ tổ chức thi hành đối từng vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng và vụ việc có khó khăn, phức tạp, các đồng chí lãnh đạo phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận để góp phần đẩy nhanh quá trình tổ chức thi hành án, đồng thời cũng đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã có ý kiến kết luận:

Yêu cầu các Chấp hành viên đang tổ chức thi hành những vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng hoặc các vụ việc có khó khăn, phức tạp cần phải xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức thi hành đối với từng vụ việc, thường xuyên cập nhật, thay đổi, bổ sung tác nghiệp và kịp thời báo cáo Lãnh đạo Cục THADS tỉnh; tranh thủ ý kiến của phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án đối với những vụ việc trong quá trình tổ chức thi hành gặp phải khó khăn, vướng mắc.
         
Đồng chí Cục trưởng cũng nhấn mạnh vai trò của tập thể lãnh đạo Chi cục THADS, đặc biệt là đồng chí Chi cục trưởng trong việc nghe và có ý kiến chỉ đạo đối với các vụ việc có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án mà Chấp hành viên không thể tự tháo gỡ, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Cục THADS tỉnh giao.
         
Về phía Chi cục THADS huyện Kim Thành, đây được coi như buổi sinh hoạt nghiệp vụ bổ ích, thông qua các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục, ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, các Chấp hành viên có cơ hội nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án, đồng thời cũng bổ sung thêm nhiều kỹ năng công tác cũng như các biện pháp tổ chức thi hành hiệu quả, đúng pháp luật vào Kế hoạch công tác hàng tháng của mình./.
 
                                                                                                            CHI CỤC THADS HUYỆN KIM THÀNH

Các tin đã đưa ngày: