Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đã về kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang

08/06/2022

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đã về kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác Thi hành án dân sự số 673/KH-CTHADS ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, Quyết định số 671/QĐ-CTHADS ngày 25/5/2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương về việc kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang;
Ngày 07/6/2022 Đoàn Kiểm tra công tác Thi hành án dân sự Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương đã về kiểm tra chuyên đề công tác thi hành án dân sự năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang. Đoàn do đồng chí Lại Hữu Đồng – Phó cục trưởng, trưởng đoàn kiểm tra cùng các đồng chí phó trưởng đoàn và thành viên đoàn kiểm tra.
Việc kiểm tra là công việc quan trọng và cần thiết đối với Chi cục. Thông qua kiểm tra sẽ giúp cho Lãnh đạo, chấp hành viên, công chức của Chi cục nhìn nhận cụ thể thực trạng việc thực hiên chức trách nhiệm vụ được giao của chấp hành viên, công chức thuộc đơn vị; từ đó rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời phát huy những mặt mạnh, mặt làm được của đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương.

                                                                     CHI CUC THADS BÌNH GIANG

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: