Sign In

Công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện nay là cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh)

13/12/2021

Công bố tạm thời cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện nay là cấp độ 1 (nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh)
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: