Sign In

KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI QUẬN DƯƠNG KINH

02/08/2022

KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG  THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI QUẬN DƯƠNG KINH
Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-VKS ngày 21/6/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng (VKSND thành phố), ngày 12/7/2022 VKSND thành phố đã công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Dương Kinh.  
       Đoàn trực tiếp kiểm sát (Đoàn TTKS) do đồng chí Vũ Văn Tùng-Trưởng Phòng kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (Phòng 11) làm trưởng đoàn và các đồng chí thành viên.Thời gian TTKS 10 ngày làm việc (tính từ ngày 12/7/2022), thời điểm TTKS 20 tháng (từ ngày 01/10/2020 đến 31/5/2022). 
       Tại Hội nghị công bố Quyết định TTKS và công bố Kết luận TTKS việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục có sự tham gia của đồng chí Phạm Tiến Binh - Phó Cục trưởng Cục THADS thành phố, đại diện lãnh đạo phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, đồng chí Viện trưởng VKSND quận Dương Kinh.  


       Đoàn TTKS công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án, hệ thống sổ và các tài liệu có liên quan đến công tác thu, quản lý, chi tiền thi hành án, công tác quản lý kho vật chứng, công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự của các Chấp hành viên tại Chi cục.
       Kết quả thi hành án dân sự của Chi cục từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/5/2022: Tổng số việc/ số tiền giải quyết: 509 việc/ 101.796.789.000 đồng, số có điều kiện thi hành: 447 việc/ 70.469.117.000 đồng; đã kết thúc thi hành án đối với: 336 việc/ 35.596.991.000 đồng (đạt tỷ lệ 75,16% về việc, 50,51% về tiền so với số việc/ số tiền có điều kiện thi hành).
       Kết luận TTKS ghi nhận trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thi hành án dân sự song lãnh đạo Chi cục và các Chấp hành viên, công chức trong đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn nâng cao kết quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Quá trình tổ chức thi hành án, Chi cục đã thực hiện đúng theo quy định pháp luật về thi hành án dân sự, trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án được đảm bảo, hạn chế vi phạm trong công tác thi hành án dân sự; các Chấp hành viên đã tích cực chủ động, sáng tạo trong động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án nên đã hạn chế được nhiều vụ việc phải tổ chức cưỡng chế; việc lập và bảo quản các loại sổ thi hành án đã đáp ứng yêu cầu Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự. Tuy nhiên kết luận cũng chỉ ra trong quá trình tổ chức thi hành án có Chấp hành viên, công chức còn mắc một số sai sót trong việc lập, sử dụng và bảo quản các loại sổ sách thi hành án; vi phạm thời hạn xác minh điều kiện thi hành án; ra Quyết định cưỡng chế kê biên, quyết định chưa có điều kiện thi hành án; vi phạm trong nhận uỷ thác và xử lý tài sản bảo đảm; vi phạm trong việc kê biên, xử lý tài sản bảo đảm... Kết luận cũng nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan; tổ chức thi hành nghiêm các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên đương sự; góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự trị an xã hội tại địa phương, thúc đẩy kinh tế phát triển.


       Sau Kết luận, Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Dương Kinh đã tiếp thu nội dung kết luận và đã thực hiện quán triệt, rút kinh nghiệm toàn đơn vị; chỉ đạo Chấp hành viên, công chức trong Chi cục có kế hoạch và các biện pháp cụ thể để thực hiện Kết luận nhằm đảm bảo khắc phục những vi phạm trong thời gian sớm nhất đồng thời tập trung rà soát việc tổ chức thi hành án đối với các vụ việc phức tạp còn tồn đọng để tổ chức thi hành đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất vi phạm trong thời gian tới, nâng cao hiệu quả của công tác trong những năm tiếp theo./.


Theo Lê Thúy Nga-Chi cục THADS quận Dương Kinh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: