Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban tháng 02 và ký kết giao ước thi đua năm 2018

26/02/2018

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban tháng 02 và ký kết giao ước thi đua năm 2018
Sáng ngày 26/02/2018, Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS tháng 2 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Đồng chí Lê Quang Tiến, Cục trưởng Cục THADS Thành phố chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục THADS quận, huyện, thị xã trực thuộc Thành phố.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Hồng Dương, Phó Cục trưởng Cục THADS Thành phố báo cáo tóm tắt kết quả công tác THADS 04 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp công tác 8 tháng cuối năm 2018; chỉ đạo rút kinh nghiệm về việc tiếp nhận, bảo quản vật chứng, tài sản. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2018, Cục THADS thành phố Hà Nội và các đơn vị trực thuộc tập trung vào việc tổng kết công tác năm 2017,  triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, chỉ đạo đơn vị và Chấp hành viên, tập trung rà soát phân loại và tổ chức thi hành án ngay từ đầu năm công tác, các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ án lớn, các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng được tập trung chỉ đạo quyết liệt đã đạt được kết quả khả quan hơn so với năm 2017. Về việc đã giải quyết xong 8.013 việc/ tổng số 19.828 việc có điều kiện thi hành, tăng 1.300 việc so với cùng kỳ năm 2017, đạt tỷ lệ 40%; Về tiền đã giải quyết xong 712.860.912.000 đồng/ tổng số 13.923.107.637.000 đồng có điều kiện thi hành, tăng 102.875.887.000 đồng so với cùng kỳ năm 2017 đạt tỷ lệ 5.1%. Một số Chi cục kết quả thi hành xong đạt tỷ lệ cao như: Về việc: Thanh Xuân (65,5%), Gia Lâm (65,3%); Ba Vì (63,8%), Phú Xuyên (64,3%), Ứng Hòa (61,8%); Về tiền: Gia Lâm (15,8%), Mỹ Đức (12,5%), Sơn Tây (12,2%), Hà Đông (11,6%), Ba Vì (11,3%).
 
Đ/c Lê Quang Tiến - Cục trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo cũng phân tích rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại như: kết quả thi hành án dân sự của toàn thành phố Hà Nội trong 4 tháng đầu năm 2018 còn thấp, còn cách xa chỉ tiêu được giao, về việc đạt tỷ lệ 40% (còn thiếu 32% so với chỉ tiêu được giao), về tiền, đạt tỷ lệ 5.1% (còn thiếu 26,9% so với chỉ tiêu được giao); số việc, tiền có điều kiện thi hành chuyển kỳ sau còn tăng cao. Những sai sót trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ mặc dù đã được hạn chế nhưng vẫn còn. Công tác triển khai tự kiểm tra nội bộ chưa đồng bộ, thiếu nền nếp. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một vài Chi cục chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đúng trọng tâm những vướng mắc. Tổ chức bộ máy chưa thật sự kiện toàn, năng lực thực thi nhiệm vụ chưa cao, vẫn còn có công chức vi phạm. Một số Chi cục có kết quả 4 tháng đầu năm 2018 còn rất thấp như: Về việc: Chương Mỹ (9,9%); Thạch Thất (14%), Quốc Oai (21,7%); Về tiền: Chương Mỹ (1,5%), Hai Bà Trưng (2%),Thạch Thất (2,3%), Quốc Oai, Sóc Sơn (2,4%), Ba Đình (2,9%), Hoài Đức (3,4%), Hoàng Mai (3,7%)...Nguyên nhân là do số việc, số tiền thụ lý mới, phải thi hành tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2017 (số việc thụ lý mới là 12.868 việc, tăng 1.994 việc (18%) so với cùng kỳ năm 2017, số tiền thụ lý mới là 6.076.083.510.000 đồng, tăng 1.231.118.059.000 đồng (25%) so với cùng kỳ năm 2017). Khối lượng công việc tăng nhưng biên chế không tăng là một trong những khó khăn, thách thức không nhỏ đối với các cơ quan THADS Thành phố...
 
Đ/c Vũ Hồng Dương - Phó Cục trưởng báo cáo tóm tắt kết quả công tác THADS 04 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp công tác 8 tháng cuối năm 2018

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng Kế hoạch giải quyết việc thi hành án trọng điểm, kế hoạch tổ chức giao tài sản cho người trúng đấu giá; chỉ đạo công tác tự kiểm tra; kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài và ý kiến phát biểu thảo luận của các đơn vị. Các ý kiến đã nêu những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại; phân tích nguyên nhân, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị cụ thể với quyết tâm đạt chỉ tiêu được giao năm 2018.
 
Đ/ c Lê Quang Tiến - Cục trưởng tặng Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho các đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2017

Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Cục trưởng Cục THADS Thành phố yêu cầu các đơn vị và toàn thể công chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 25/01/2018 của Bộ Tư pháp về việc phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ của đơn vị sau ngày nghỉ Tết, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.
 
Đ/c Lê Quang Tiến - Cục trưởng trao chứng nhận tập thể xuất sắc

Đối với việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, hành chính, Cục trưởng đề nghị các đơn vị chủ động triển khai, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác của đơn vị đã được xác định trong Kế hoạch công tác năm 2018 và Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội ngay từ những ngày đầu năm, tập trung xác minh, phân loại án, tổ chức thi hành án; các đơn vị cần phải xây dựng kế hoạch giải quyết án trọng điểm; xây dựng kế hoạch tổ chức giao tài sản Bán đấu giá cho người trúng đấu giá, xác định đây là nhiệm vụ trọng điểm của năm 2018; có kế hoạch giải quyết giảm thiểu tối đa những vụ việc tồn đọng trên 5 năm kể từ ngày ra Quyết định thi hành án; lập danh sách các vụ việc dự kiến tổ chức cưỡng chế trong năm 2018 gửi Công an cùng cấp để cơ quan Công an chủ động có kế hoạch bảo vệ cưỡng chế. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, các giải pháp tổ chức thi hành án, trong đó chú ý những vụ án lớn, phức tạp, những vụ án liên quan đến tín dụng ngân hàng, những địa bàn, đơn vị có lượng án phải thi hành lớn; tập trung chỉ đạo thật sát sao, có các biện pháp cụ thể giải quyết phù hợp để thi hành án đạt kết quả, trong đó cần gắn trách nhiệm cá nhân của từng Chấp hành viên, trách nhiệm của Chi cục trưởng, của Trưởng phòng và của Cục trưởng về kết quả đôn đốc, tổ chức thi hành án hàng tháng, hàng quý.
 
Đ/c Lê Quang Tiến - Cục trưởng tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tư pháp và Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp

Làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay tại nơi phát sinh; tổ chức xác minh, đối thoại đảm bảo việc giải quyết đúng thời hạn, trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định, không để tình trạng chậm xử lý, kéo dài vòng vo. Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện chế độ trực tiếp tiếp công dân định kỳ. Nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động THADS; thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra kết hợp với việc tăng cường kiểm tra đột xuất, thông báo kết quả kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa những vi phạm, sai sót trên địa bàn. Giám sát chặt chẽ việc thẩm định, đấu giá tài sản kê biên theo thẩm quyền.

Tăng cường biện pháp quản lý kho vật chứng, thường xuyên thực hiện chế độ kiểm kê kho bảo quản tang vật chứng, tài sản theo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định. Thường xuyên tiến hành các hoạt động rà soát và chấn chỉnh lại việc thực hiện quy trình công tác, khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động nghiệp vụ. Tập trung kiểm tra, hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ THADS tại các Chi cục Thi hành án dân sự và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; nâng cao trách nhiệm quản lý của Chi cục trưởng THADS trong hoạt động này. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị rà soát các văn bản hướng dẫn mới quy định về công tác quản lý kho vật chứng để sửa đổi, bổ sung Nội quy kho, đặc biệt nội dung liên quan đến đảm bảo an ninh an toàn và làm rõ trách nhiệm của từng người liên quan theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư pháp về quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự, Nghị định số 127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về việc Quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng đến toàn thể cán bộ, công chức người lao động. Mở sổ theo dõi riêng Quyết định chuyển giao vật chứng để đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ hơn. Hàng quý, hàng năm nghiêm túc tổ chức thực hiện kiểm kê định kỳ, có dán thẻ kho cho từng tài sản vật chứng đảm bảo đúng theo quy định.

 
Đ/c Lê Quang Tiến - Cục trưởng ký kết giao ước thi đua năm 2018

Các đơn vị cần chủ động, tham mưu kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Chỉ đạo THADS trên địa bàn; kịp thời đề xuất Ban Chỉ đạo THADS tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành; giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự án toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính: triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị bám sát phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2018 “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, chủ đề năm 2018 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Với quyết tâm cao về hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua. Nhân dịp này, lãnh đạo Cục đã trao Cờ và Bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt thành đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
 
Nguyễn Văn Dụng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: