Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá (09/01/2019)

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá

Cục THADS: TB lựa chọn BĐG xe Bán tải nhãn hiệu Ford Ranger sản xuất năm 2015 tại Thái Lan, đăng ký 04/5/2015 tại Hà Tĩnh, BKS 38C-06718. Giá khởi điểm 420.000.000đ chưa bao gồm thuế VAT và các loại phí khác. Thời gian nộp HS từ ngày 03/01 đến 11/01/2019. (03/01/2019)

Cục THADS Hà Tĩnh: Thông báo lựa chọn tổ chức Bán đấu giá xe Bán tải nhãn hiệu Ford Ranger sản xuất năm 2015 tại Thái Lan. Giá khởi điểm 420.000.000đ (chưa bao gồm thuế VAT và các loại phí khác). Thời gian nộp HS từ ngày 03/01 đến 11/01/2019. Về tình trạng xe: Biển kiểm soát 38C-06718, đăng ký xe số 005536 cấp ngày 04/5/2015 tại Công an tỉnh Hà Tĩnh. Số khung MNCUMFF50FW409134; số máy F5AT2009865. 

TB: lựa chọn BĐG thửa đất số 289, tờ bản đồ số 01 với diện tích 120m2 mang tên Bùi Trọng Cường do UBND thị xã Hà Tĩnh cấp ngày 18/2/2003 tại K2, P Đại Nài, TP Hà Tĩnh (12/09/2018)

Chi cục THADS tp Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức BĐG Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại thửa đất số 289, tờ bản đồ số 01 với diện tích 120m2 mang tên Bùi Trọng Cường do UBND thị xã Hà Tĩnh cấp ngày 18/2/2003 tại số 08, đường Bùi Cầm Hổ (K2, P Đại Nài, TP Hà Tĩnh). Giá khởi điểm 257.483.080đ

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 19; tờ bản đồ số 05; có diện tích 185,3m2. Giấy GNQSDĐ số AC 2162198 mang tên Hoàng Thị Mạnh do UBND thị xã Hà Tĩnh (nay là UBND thành phố Hà Tĩnh) cấp. (31/05/2018)

Tên tài sản bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa số 19; tờ bản đồ số 05; có diện tích 185,3m2. Giấy GNQSDĐ số AC 2162198 mang tên Hoàng Thị Mạnh do UBND thị xã Hà Tĩnh (nay là UBND thành phố Hà Tĩnh) cấp ngày 14/3/2005 tại tổ 3, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh.

Giá khởi điểm đấu giá: 133.377.272 đồng (Một trăm ba mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi bảy nghìn, hai trăm bảy mươi hai đồng).

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và có mức thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá phù hợp.

Thời gian nộp hồ sơ: từ 16 giờ 30 phút ngày 30/5/2018 đến 17 giờ 30 phút ngày 01/6/2018.

Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh, số 27, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh.
Các tin đã đưa ngày: