Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phát động và ký kết Giao ước thi đua năm 2020 của Khối Nội Chính tỉnh Hà Tĩnh

02/03/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phát động và ký kết Giao ước thi đua năm 2020 của  Khối Nội Chính tỉnh Hà Tĩnh
Chiều ngày 27/2/2020, tại Hội trường Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua Nội chính.
           Chiều ngày 27/2/2020, tại Hội trường Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Khối thi đua Nội chính. Đại diện 9 đơn vị trong Khối đã tham gia gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và sự có mặt của ông Hồ Công Thắng - đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh. Đồng chí Văn Đình Minh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh - Trưởng Khối và đồng chí Lê Thị Nguyệt Thu, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh - Phó Trưởng Khối Thi đua Nội chính năm 2020 đồng chủ trì Hội nghị.
                                               
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đơn vị Phó Trưởng Khối đã thông qua các Kế hoạch thực hiện công tác thi đua năm 2020, Quy chế hoạt động thi đua, nội dung giao ước thi đua, thang điểm bình xét thi đua Khối Nội chính năm 2020 để các đơn vị thảo luận, góp ý kiến. Sau khi thống nhất các nội dung, đại diện lãnh đạo các đơn vị tiến hành ký kết giao ước thi đua.
Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong khối phát động phong trào thi đua với chủ đề “Khối thi đua Nội chính đoàn kết, sáng tạo thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020” với các nội dung cơ bản: Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị định về công tác thi đua, khen thưởng; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên.


Các đơn vị Khối Nội chính ký kết giao ước thi đua năm 2020.
         Duy trì và phát huy hiệu quả, tác dụng của các phong trào thi đua chuyên đề trong các ngành, đơn vị; tổ chức đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và các đợt thi đua chào mừng ngày lễ lớn.
         Đặc biệt là lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII...; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.
         Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân; biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiên tiến; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác trong các cơ quan thuộc Khối thi đua./.

Các tin đã đưa ngày: