Sign In

Hà Tĩnh sớm vượt chỉ tiêu cả năm 2019 chào mừng 73 năm Ngày thành lập Ngành Thi hành án dân sự

18/07/2019

Hà Tĩnh sớm vượt chỉ tiêu cả năm 2019 chào mừng 73 năm Ngày thành lập Ngành Thi hành án dân sự

           Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, trong 9 tháng đầu năm 2019, các cơ quan THADS tỉnh Hà Tĩnh đã sớm vượt chỉ tiêu do Tổng cục THADS giao, cụ thể:

           - Tổng số việc phải thi hành 4.027 việc, trong đó số việc có điều kiện để thi hành 3.237 việc, chiếm 80,3%. Kết quả đã thi hành xong 2.687 việc, đạt tỉ lệ 83%, vượt 9% so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao cả năm.

           - Tổng số tiền phải thi hành 2.042 tỷ đồng, tăng 1.600 tỷ đồng = 360% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó số tiền có điều kiện để thi hành 354 tỷ đồng. Kết quả đã thi hành xong 247,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 69,9%; tăng 211 tỷ = 580% so với cùng kỳ năm 2018, vượt 34,9% so với chỉ tiêu Tổng cục giao cả năm.

           Từ đầu năm 2019, lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đã nhận định công tác THADS sẽ tiếp tục gặp khó khăn do phát sinh nhiều vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, phức tạp. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, các cơ quan THADS Hà Tĩnh cần phải tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, các Cấp ủy, UBND – HĐND, Ban Chỉ đạo THADS các cấp trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS để tăng cường hiệu quả công tác tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn.

           Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo Chấp hành viên Cục và Chi cục tăng cường tổ chức thi hành án dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; yêu cầu Chấp hành viên Cục THADS tỉnh tăng cường về chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tại Chi cục, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể đối với các vụ việc trọng điểm của Chi cục. Cục THADS Hà Tĩnh cũng đã chỉ đạo toàn thể CBCC tiếp tục triển khai thực hiện nhóm 22 giải pháp về đẩy nhanh tiến độ thi hành án trên địa bàn tỉnh để đảm bảo việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án dân sự đúng quy định, tăng cường hiệu quả trong chỉ đạo nghiệp vụ của Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện tại đơn vị, rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án dân sự. Đây là nhóm giải pháp đã được áp dụng trên toàn tỉnh và mang lại các kết quả tích cực trong năm 2018.

           Năm 2019, cơ quan THADS Hà Tĩnh thụ lý vụ việc Công ty Gang Thép Hà Tĩnh với tổng giá trị phải thi hành trên 1.500 tỷ đồng, chiếm 74 % tổng giá trị phải thi hành và chiếm 92% số tiền có điều kiện thi hành của toàn tỉnh. Nếu không thi hành xong vụ việc này, Hà Tĩnh sẽ không thể hoàn thành chỉ tiêu thi hành án dân sự 2019. Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đã xác định đây là vụ việc trọng tâm trong đầu năm công tác và chỉ đạo tập trung các nguồn lực để giải quyết vụ việc này.

           Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo Chi cục THADS Thị xã Kỳ Anh là đơn vị thụ lý vụ việc tập trung tổ chức thi hành án, nghiên cứu nội dung yêu cầu thi hành án ngay từ khi thụ lý; thành lập tổ công tác để hỗ trợ chi cục giải quyết vụ việc do Cục trưởng phụ trách, điều động 2 Trưởng, Phó phòng và 1 Chấp hành viên hỗ trợ Chi cục thị xã Kỳ Anh. Trong quá trình giải quyết, thành viên tổ công tác đã kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án; chỉ đạo Chấp hành viên tích cực chủ động làm việc với các bên đương sự; lựa chọn ký kết hợp đồng dịch vụ với các tổ chức chuyên môn có uy tín để thực hiện kiểm đếm, kê biên, xác định giá tài sản thi hành án là hệ thống nhà xưởng, dây chuyền, thiết bị công nghiệp. Đồng thời, Cục THADS tỉnh cũng chủ trương việc áp dụng thời hiệu tối thiểu để rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án. Đến nay, tài sản thi hành án của vụ việc đã được bán đấu giá thành công với số tiền trên 200 tỷ đồng.

         Bên cạnh việc triển khai các giải pháp về chỉ đạo, điều hành, nghiệp vụ một cách đồng bộ, quyết liệt, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC tại các cơ quan THADS Hà Tĩnh cũng được quan tâm thực hiện, có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác tổ chức cán bộ của Cục THADS Hà Tĩnh và 13 Chi cục tiếp tục được kiện toàn và sự phối hợp trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục được tăng cường cũng đã góp phần giúp ngành THADS Hà Tĩnh đạt được những kết quả khả quan trên.

         Cục THADS Hà Tĩnh đang tiếp tục chỉ đạo các Chi cục THADS cấp huyện áp dụng hiệu quả các giải pháp tổ chức thi hành án để duy trì kết quả tích cực đã đạt được, thi đua lập thành tích chào mừng 73 năm Ngày thành lập Ngành.

Các tin đã đưa ngày: