Sign In

THADS Hà Tĩnh: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ

16/10/2018

THADS Hà Tĩnh: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ
Năm 2018, công tác THADS ở Hà Tĩnh mặc dù gặp khó khăn do lượng án tăng; biên chế cán bộ bị cắt giảm; số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ còn hạn chế; cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Tuy nhiên, cán bộ, công chức THADS Hà Tĩnh đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành vượt cả 4 chỉ tiêu do Bộ Tư Pháp và Tổng cục THADS giao. Kết quả thi hành án về việc Hà Tĩnh đứng thứ 10 toàn quốc, kết quả thi hành án về tiền Hà Tĩnh đứng thứ 6 toàn quốc.
 

 
 Về việc, tổng số thụ lý là 4.917 việc (tăng 6,77% so với năm 2017). Đã thi hành xong đạt tỷ lệ 93%, tăng 1,53 % so với cùng kỳ năm 2017, vượt chỉ tiêu do Tổng cục giao 19.5 %. Về tiền, tổng số thụ lý là 459,9 tỷ đồng (tăng 0,62% so với năm 2017). Đã thi hành xong đạt tỷ lệ 72%, vượt chỉ tiêu do Tổng cục giao 39 %. Về giải quyết án tồn đọng chuyển kỳ sau, các cơ quan THADS ở Hà Tĩnh đã giảm được -13,57% lượng án tồn đọng về việc (vượt chỉ tiêu Tổng cục giao -9,07 %). Đặc biệt Hà Tĩnh đã giảm được -20,9 % lượng án tồn đọng về tiền (vượt chỉ tiêu Tổng cục giao 16,4 %).

Quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án
 
 
Xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết án là giải pháp cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Cục THADS Hà Tĩnh đã đề ra nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết án như: Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền phải thụ lý kịp thời, không chần chừ làm mất thời cơ thi hành án; Đối với các vụ việc có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, Chấp hành viên (CHV) phải xây dựng Kế hoạch giải quyết, trong đó nêu rõ thời gian hoàn thành từng phần việc, Kế hoạch phải được thủ trưởng phê duyệt; Tích cực hòa giải để các đương sự thỏa thuận về THA; Tích cực đi xác minh, về địa phương để làm việc với đương sự, chú trọng xác minh trực tiếp thay cho xác minh bằng công văn; Khi xác minh quyền sử dụng đất cần tiến hành đo đạc ngay, tránh trường hợp khi ra cưỡng chế mới phát hiện sai sót về diện tích; Luôn áp dụng thời hạn tối thiểu thay vì áp dụng thời hạn tối đa trong trình tự thi hành án; Khi tiến hành kê biên tài sản cần mời tổ chức thẩm định giá tham gia luôn để xem xét thẩm định giá; cần đàm phán với tổ chức thẩm định giá để định giá phù hợp; Thực hiện cơ chế đàm phán hợp đồng bán đấu giá không quá 3 lần đối với mỗi tổ chức bán đấu giá; hết 3 lần mà không bán được tài sản thì CHV đàm phán ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá khác; Chủ động tìm kiếm khách hàng mua TS, không phó mặc cho tổ chức bán đấu giá, xây dựng dữ liệu khách hàng mua TS bán đấu giá; Yêu cầu (trong hợp đồng) tổ chức bán đấu giá ngoài đăng thông tin bán đấu giá trên báo địa phương cần đăng thêm trên báo Pháp luật và báo Đấu thầu để khách hàng cả nước biết; Khi gặp khó khăn vướng mắc, CHV cần kịp thời xin ý kiến cấp trên hoặc đưa ra tập thể bàn cách giải quyết, không để án tồn đọng...

  Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu:

Năm 2018, THADS Hà Tĩnh chủ trương đề cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc kiểm soát đẩy nhanh tiến độ giải quyết án với các giải pháp như: Lãnh đạo Cục, Chi cục, các trưởng phòng phải kiểm soát tiến độ giải quyết án của CHV; CHV Cục THADS tỉnh phải kiểm soát tiến độ giải quyết án trọng điểm tại địa bàn cấp huyện do mình phụ trách; Thủ trưởng các đơn vị phải áp dụng các biện pháp để phòng chống tiêu cực, ngại khó trong các CHV; Phải ấn định rõ thời gian hoàn thành cho CHV đối với từng phần việc; Thủ trưởng phải thường xuyên kiểm tra hồ sơ và chất lượng công việc của CHV, nếu CHV nào để án tồn đọng nhiều phải xử lý trách nhiệm, đồng thời phải chuyển hồ sơ cho CHV khác giải quyết; Chỉ đạo CHV trước khi cưỡng chế phải mang hồ sơ lên Cục THADS tỉnh kiểm tra trước để tránh sai sót; Hàng quý, thủ trưởng các đơn vị thống kê chính xác án chậm thi hành gửi về Văn phòng Cục. Thủ trưởng đơn vị nào để án chậm thi hành nhiều thì cuối năm sẽ bị hạ một bậc khi đánh giá xếp loại công chức; Đồng thời Cục THADS tỉnh cũng xét khen thưởng đột xuất đối với những CHV giải quyết nhanh án phức tạp, có giá trị lớn...

Bước vào năm thi hành án 2019, Cục THADS Hà Tĩnh cũng đã tạm giao chỉ tiêu cho Cục và các Chi cục cao hơn chỉ tiêu đã giao năm 2018 (thi hành xong 89% về việc, 53% về tiền) với quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2019./.

 
Nguyễn Văn Cường
Cục trưởng Cục THADS Hà Tĩnh
                                                                 

Các tin đã đưa ngày: