Sign In

Hội nghị Tổng kết hoạt động các Ban chỉ đạo THADS năm 2018 và triển khai công tác THADS năm 2019

25/12/2018

Hội nghị Tổng kết hoạt động các Ban chỉ đạo THADS năm 2018 và triển khai công tác THADS năm 2019
Chiều ngày 18/12/2018, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Hà Tĩnh và Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động các Ban chỉ đạo THADS năm 2018 và triển khai công tác THADS năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh Hà Tĩnh và đại diện các cơ quan, Ban, Ngành tham dự Hội nghị.
Hội nghị đã thông qua báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự năm 2018, Chương trình công tác năm 2019 và báo cáo Công tác thi hành án dân sự năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, năm 2018, các cơ quan THADS tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác, cụ thể:

-  Tổng số việc phải thi hành là 4.967 việc, tăng 8% so với năm 2017. Trong đó, số việc có điều kiện thi hành là 4.175 việc, chiếm 85,1%. Kết quả, đã thi hành xong 3.882 việc, tăng 246 việc so với năm 2017 và đạt tỉ lệ 93%, vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao 19,5%, xếp thứ 10 trong toàn quốc.

-   Tổng số tiền phải thi hành là 459,9 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2017. Trong đó, số tiền có điều kiện thi hành là 73,5 tỷ đồng. Kết quả, đã thi hành  xong 52,9 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 72%, vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao 39%, xếp thứ 6 toàn quốc.

-   Về 2 chỉ tiêu giảm việc, tiền tồn đọng chuyển kỳ sau: Đến nay đã giảm được -13,5% số việc tồn đọng, vượt 9% chỉ tiêu Tổng cục THADS giao; giảm -10,4% số tiền tồn đọng, vượt 16,4% chỉ tiêu Tổng cục THADS giao.

 

Đạt được những kết quả trên là do các cơ quan THADS tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực áp dụng các giải pháp trong quản lý, chỉ đạo điều hành; kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ; tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, các cấp ủy, chính quyền và các Ban chỉ đao THADS; đồng thời, tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự; tập trung kiện toàn tổ chức, cán bộ; thực hiện tốt công tác tiếp dân và kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.
 

Trong năm 2018, các Ban chỉ đạo THADS ở Hà Tĩnh tiếp tục được kiện toàn sau khi một số thành viên Ban chỉ đạo nghỉ hưu hoặc chuyển công tác. Các Ban chỉ đạo đã ban hành quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên. Thành phần Ban chỉ đạo tiếp tục mở rộng linh hoạt hơn theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự. Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp đã ký với các cơ quan THADS để hỗ trợ tốt hơn cho công tác THADS. Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan tập trung phối hợp nhằm giải quyết các vụ việc THADS có tính chất khó khăn, phức tạp. Sau các phiên họp, các Ban Chỉ đạo THADS đều có thông báo kết luận, chỉ đạo đối với từng vụ việc cụ thể. Trên cơ sở đó, đã giúp các cơ quan THADS giải quyết dứt điểm một số vụ việc trọng điểm, khó khăn, phức tạp, có đơn thư khiếu nại hoặc có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn có trên địa bàn.

Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Hà Tĩnh đã đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2018 của các cơ quan THADS và các Ban Chỉ đạo THADS tại Hà Tĩnh. Đồng chí yêu cầu các cơ quan THADS Hà Tĩnh bám sát các nội dung, giải pháp kế hoạch công tác THADS 2019 đã được UBND tỉnh cho ý kiến để triển khai quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Trong đó, cần kịp thời báo cáo, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động THADS sự để tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đồng chí giao các cơ quan THADS Hà Tĩnh hàng quý phải rà soát, lập danh sách các án trọng điểm, phức tạp để tham mưu, trình Ban chỉ đạo THADS chỉ đạo giải quyết; thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã ký kết và nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong hoạt động THADS; tập trung kiện toàn tổ chức; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các Chi cục, nhất là những vấn đề hay xảy ra sai sót, vi phạm.

 

Đồng thời, đồng chí Đặng Quốc Vinh cũng đề nghị các cơ quan, ban, ngành liên quan phải tích cực phối hợp, hỗ trợ để công tác THADS hiệu quả hơn. Đối với các Ban chỉ đạo THADS tại Hà Tĩnh, đồng chí Đặng Quốc Vinh đề nghị các Ban chỉ đạo THADS cấp huyện chưa kiện toàn phải kiện toàn xong trong Quý I/2019. Xây dựng kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo năm 2019 cụ thể, khả thi và tổ chức thực hiện hiệu quả; kịp thời cho ý kiến chỉ đạo đối với từng vụ việc cụ thể do cơ quan THADS đề xuất, tham mưu. Đặc biệt, trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; Quan tâm chỉ đạo các cơ quan có liên quan trong giả quyết án khó khăn, phức tạp và trách nhiệm xử lý vật chứng.

Đồng chí nhấn mạnh công tác THADS phải góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích của Nhà nước, tổ chức, công dân; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà.

Hội nghị đã tiến hành trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khen thưởng năm 2018.
 
 

Các tin đã đưa ngày: