Sign In

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thi hành án

10/09/2021

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thi hành án
Bằng nhiều giải pháp linh hoạt, các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) trong tỉnh đã và đang nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tính đến đầu tháng 9-2021, toàn ngành THADS tỉnh thụ lý trên 10.500 việc, tương ứng số tiền hơn 1.600 tỉ đồng. Qua xác minh, phân loại có 8.200 việc, với gần 452,6 tỉ đồng có điều kiện thi hành. Đến thời điểm này, các chỉ tiêu về việc và tiền lần lượt đạt 64,37% và 39,44% so với chỉ tiêu được giao là 81,5% và 40%. 

Ông Lê Phước Toàn, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, cho rằng, dịch Covid-19 thời gian qua tác động rất lớn đến kết quả, mục tiêu của ngành THADS. Tuy nhiên, đơn vị đã chủ động đề xuất và có những giải pháp linh hoạt, quyết liệt trong việc chỉ đạo, tập trung nhân lực giải quyết các việc có điều kiện thi hành giá trị tài sản lớn như án liên quan tới ngân hàng, tổ chức tín dụng, kinh doanh thương mại. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, thuyết phục người phải thi hành án chủ động, tự nguyện thi hành.

Ngoài ra, cơ quan THADS cũng đã tranh thủ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là ban chỉ đạo THADS tỉnh, cấp huyện; áp dụng nhiều giải pháp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; xác định địa bàn trọng điểm về thi hành án để quan tâm đầu tư, chỉ đạo gắn với triển khai các đợt cao điểm.

Ông Trần Nghĩa Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Ngã Bảy, cho biết, bên cạnh cụ thể hóa chỉ đạo của cục, đơn vị còn tập trung triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác. Trong đó, chủ động phân công từng chấp hành viên bám sát địa bàn và gắn trách nhiệm của chấp hành viên với địa bàn được giao. Nếu có những vụ việc phức tạp, giá trị lớn, khó thi hành thì xin ý kiến ngay với Ban Chỉ đạo THADS thành phố và Cục THADS để giải quyết vụ việc đó, không để kéo dài.

Còn theo ông Trương Hùng Cường, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vị Thủy, dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế, đời sống của các đương sự dẫn đến khó khăn trong thi hành án. Vì vậy, để có thể thi hành hiệu quả được các bản án, quyết định của tòa án thì bắt buộc phải tìm hiểu, vận động, thuyết phục nhiều lần với đương sự cùng những người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Mặt khác, phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, nhiều cơ quan có thẩm quyền từ khâu phân loại, xác minh điều kiện thi hành án đến vận động, thuyết phục và kê biên, cưỡng chế, bán đấu giá, giao tài sản.     
   
Theo Cục THADS tỉnh, để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch Tổng cục THADS giao, toàn ngành THADS xác định phải khắc phục nhiều khó khăn, thách thức trong thi hành án như dịch bệnh phức tạp, kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế người bị thi hành án. Một số vụ việc trọng điểm, phức tạp đã kéo dài nhiều năm, trong khi điều kiện kinh tế - xã hội và các quy định của pháp luật liên quan có nhiều thay đổi so với thời điểm giải quyết vụ việc.

Do đó, ngoài đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, Cục THADS tỉnh còn quán triệt quyết liệt đến từng đơn vị, chấp hành viên nhanh chóng có giải pháp cụ thể để khắc phục những khó khăn, thách thức trong thi hành án; chủ động triển khai nhiều giải pháp để thực thi hiệu quả các bản án, quyết định của tòa án nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lê Phước Toàn thông tin, trong thời gian còn lại của năm, đơn vị sẽ tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi hành án và chỉ đạo chấp hành viên đẩy nhanh tiến độ trong việc thực hiện kê biên, xử lý tài sản đưa ra bán đấu giá, cố gắng hoàn thành hai chỉ tiêu về việc, về tiền được giao. Yêu cầu công chức, người lao động thực hiện gương mẫu trong việc nêu cao ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch. Qua đó, nỗ lực thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS.

 Bài, ảnh: Đ.BẢO


Theo Báo Hậu Giang Online

Các tin đã đưa ngày: