Sign In

Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

14/05/2021

Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Từ ngày 02/4/2021 đến 15/4/2021, Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang phối hợp với Viện kiểm sát cấp huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát tại các Chi cục THADS cấp huyện trong hoạt động thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.
Đoàn kiểm sát đã trực tiếp tiến hành kiểm tra hệ thống sổ ra quyết định thu phí thi hành án, các quyết định thu phí thi hành án và kiểm tra một số hồ sơ thi hành án.

Ông Trần Văn Thiện – Trưởng Đoàn kiểm sát công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát
tại các Chi cục THADS cấp huyện

Qua trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, hành chính, Đoàn nhận thấy: Các Chi cục thi hành án dân sự cơ bản đã thực hiện tốt việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự theo đúng theo quy định pháp luật. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng đã chỉ ra một số vi phạm như việc thu phí thi hành án không đúng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 4, Thông tư 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính; một số Chi cục thi hành án dân sự không gửi các quyết định thu phí thi hành án cho VKS cùng cấp.

Đến nay, Đoàn đã ban hành kết luận và kiến nghị yêu cầu Chi cục Trưởng các Chi cục THADS cấp huyện khắc phục những vi phạm đã nêu trên để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi hành án dân sự, hành chính.
Nguồn tin: Lâm Hoàng Vũ – Phòng 8 VKSND tỉnh Hậu Giang
Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang
 

Các tin đã đưa ngày: