Sign In

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành án dân sự (30/06/2023)

           Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định “…Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, thi hành án; bảo đảm chính xác, khách quan… Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành án dân sự”. Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành cấp trên, qua nửa nhiệm kỳ đại hội, công tác thi hành án dân sự (THADS) của tỉnh đạt kết quả khả quan, đóng góp tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Được vận động, thuyết phục, người phải thi hành án tự nguyện giao đất (25/05/2023)

       Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh vừa tổ chức thi hành bản án về tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, xảy ra tại thôn Đồng Tỉnh, xã Nghĩa Trụ (Văn Giang), theo đó đã vận động, thuyết phục thành công người phải thi hành án giao đất cho người được thi hành án theo phán quyết của TAND.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên (21/09/2022)

Sáng 19/9/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã công bố Quyết định số 14/QĐ-VKS-P8 ngày 30/8/2022 trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên. Tham dự buổi công bố Quyết định kiểm sát có bà Ngô Thị Phi, Phó Viện trưởng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và các thành viên trong đoàn kiểm sát. Tham gia đoàn kiểm sát ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh có ông Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng; Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và công chức các đơn vị có liên quan.

Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19.7.1946 - 19.7.2022) (19/07/2022)

Cụ thể hóa nghị quyết của Đảng về công tác thi hành án dân sự

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức sinh hoạt chuyên đề (20/05/2022)

         Sáng ngày 19/5/2022, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức sinh hoạt chuyên đề triển khai, thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chủ đề “tự soi, tự sửa”.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự (08/04/2022)

          Sáng ngày 08/4/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Thụ, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng. Tham dự Hội nghị có: Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán nghiệp vụ thi hành án, cán bộ làm công tác thống kê, công chức thuộc Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, công chức thuộc Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự; Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố.

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương (07/03/2022)

Ngày 07/03/2022, Chi  bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên phối hợp với Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Thụ, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Chi ủy viên Chi bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và toàn thể đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Cục.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2022 (29/11/2021)

           Thực hiện Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 10/11/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) năm 2022; Kế hoạch số 414/KH-CTHADS ngày 18/11/2021 về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS năm 2022. Ngày 26/11/2021, Cục THADS tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2022.

Họp liên ngành thông tin về kết quả tổ chức thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo (28/10/2021)

Ngày 27.10, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức cuộc họp liên ngành, thông tin về kết quả tổ chức thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh chủ trì cuộc họp.
Các tin đã đưa ngày: